Uitslag enquête gebruik walstroom, drinkwater en havengeld Krimpen en Ouderkerk aan den IJssel

Medio november vorig jaar heeft de SAB een enquête doen uitgaan met betrekking tot het gebruik van walstroom, drinkwater en/of havengeld in Krimpen aan den IJssel en Ouderkerk aan den IJssel. De SAB verzorgt nu ruim een jaar de administratieve afhandeling van deze diensten, waardoor het gebruik betaald kan worden met de ecokaart. Middels de enquête heeft de SAB onderzoek gedaan naar de klanttevredenheid.

De gebruikers werden gevraagd om een achttal vragen te beantwoorden over onder meer de gebruiksvriendelijkheid, eventuele defecten en de facturatie. Naar voren kwam dat het wenselijk was om zelf inzicht te hebben over het verbruik van de afgenomen dienst(en). Er wordt inmiddels aan gewerkt om dit in de toekomst mogelijk te maken. De facturen waren al in te zien.

Sommige schippers hadden een probleem met de leesbaarheid van de kaart door de scanner. Gelukkig kon de havenmeester in deze gevallen vaak uitkomst bieden. Meestal werd in een dergelijk geval de ecokaart te snel langs de scanner gehaald waardoor de kaart niet gelezen kon worden.

Er werd ook gevraagd of de mogelijkheid bestaat om het verschuldigde bedrag direct af te laten schrijven van de rekening, zoals het nu ook kan bij bijvoorbeeld het bunkeren van gasolie. Dit is mogelijk als u een automatische incasso afgeeft. De bijgaande facturatie wordt ter afrekening één keer per maand door de SAB aan u verzonden.

Defecten aan de kasten op de wal zijn gelukkig een uitzondering. Men is over het algemeen tevreden over de werking. De SAB werkt aan een systeem dat via een mailbericht melding maakt aan de gebruiker zodra de stroom wordt onderbroken, hetzij door storing of door afmelding.

Helaas kan de SAB niet helpen met het niet vergeten van het afmelden met betrekking tot bijvoorbeeld het havengeld. Mocht dit echter toch vergeten worden, dan kan contact opgenomen worden met de SAB. U ontvangt dan per mail een link toegestuurd naar een “afmeldformulier”. Het ingevulde formulier wordt door de SAB gecontroleerd op juistheid waarna de gegevens in het systeem worden aangepast. Hiervoor wil de SAB een meldsysteem ontwikkelen dat 48 uur na de aanmelding een mailbericht stuurt met het bericht dat u nog bent aangemeld. Na de eerste 48 uur zal het systeem een dergelijk bericht één keer per week versturen.

link webshop SAB

Opwaarderen ecorekening SAB

Toegang naar SAB en ecorekening

Toegang tot mijnSAB