Herbruikbare poetsdoeken goed voor milieu

Gebruikte poetsdoeken hoeven niet te worden weggegooid, maar kunnen worden gerecycled. De firma Berendsen houdt zich bezig met het wassen van met olie en vet bevuilde poetsdoeken. Deze speciale poetsdoeken kunnen ongeveer 20 keer worden gewassen, voor vervanging nodig is. Het vuile waswater wordt gezuiverd waarna circa 90% weer kan worden hergebruikt.

In Nederland geeft de binnenvaart op jaarbasis gemiddeld zo’n 90.000 kilo aan poetsdoeken af dat chemisch behandeld of verbrand wordt. Recyclen levert dus een forse milieubesparing op. De SAB maakt zich sterk voor het zoveel mogelijk voorkomen van onnodig afval en het verantwoord inzamelen van ontstane afvalstoffen. Daarom is de SAB een samenwerking aangegaan met de firma Berendsen door recyclebare poetsdoeken ter beschikking te stellen en de kosten op zich te nemen met betrekking tot onder meer de reiniging en transportatie van de poetsdoeken.

Hoe werkt het? U koopt voor € 2,50 een plastic zak met 50 recyclebare gewassen poetsdoeken. Deze doeken zijn sterk absorberend en zeer geschikt voor gebruik in de machinekamer. Hier krijgt u (de eerste keer) gratis een vloeistofdichte waszak bij waarin de gebruikte olie- en vethoudende poetsdoeken bewaard kunnen worden. Is de waszak vol dan kan deze worden geleegd in een speciaal poetsdoekenvat bij een van de verkooppunten. U koopt dan een nieuwe plastic zak met poetsdoeken.

Berendsen poetsdoeken

De poetsdoeken dienen alléén gebruikt te worden voor olie- en vethoudende afvalstoffen. Voor bijvoorbeeld verfwerkzaamheden is de doek niet bedoeld en ongeschikt. De waszakken zijn uitsluitend bedoeld voor de poetsdoeken van Berendsen. Door deze regels in acht te nemen vallen de Berendsen poetsdoeken NIET onder afval. Anders dan bij oude poetsdoeken hoeft voor de recyclebare poetsdoeken dan ook geen S-formulier te worden ingevuld.

De poetsdoeken zijn verkrijgbaar bij de inzamelaars binnen het SAB-netwerk, het afvaldepot op het Amsterdam-Rijnkanaal en de volgende bunkerstations:

Delta Stolk & Berends, Dordrecht
Reinplus Vanwoerden, Amsterdam
Reinplus Vanwoerden Millingen, Millingen
Verweij Kampen B.V., Kampen
Oliehandel P. Pander V.O.F., Fonejacht
Kolk B.V. Handelsond. Van der, Dinteloord
Coöperatie in- en verkoopver. Lauwerszee, Lauwersoog
Oliehandel Hoekman B.V., Urk
Scheeps- en jachtservice Atalante V.O.F., Hoorn
M. de Groot B.V., Stavoren

link webshop SAB

Opwaarderen ecorekening SAB

Toegang naar SAB en ecorekening

Toegang tot mijnSAB