Wijzigingen inzamelnetwerk gesloten afvalcontainers

 

SAB en Rijkswaterstaat hebben onlangs aan de ruim 400 abonnementhouders voor overig scheepsbedrijfsafval enkele vragen gesteld om te kijken of het inzamelnetwerk van gesloten afvalcontainers voor huisvuil verbeterd kan worden. De aanleiding daarvoor was een inventarisatie van SAB waaruit bleek dat enkele containers niet of nauwelijks gebruikt worden.

Uit de reacties die zijn binnengekomen bleek onder andere dat de containers bij Panheel, Born en Maasbracht niet goed bereikbaar zijn. Schippers hebben te weinig tijd om tijdens het schutten veilig hun afval weg te brengen.

Ook zijn er suggesties gedaan voor locaties waar containers heen verplaatst zouden kunnen worden.

Wat gaat er veranderen?

Op de genoemde sluizen is geen beter bereikbare plek voor de containers, die ook bereikt kan worden door de vrachtwagen die de containers komt legen.

Deze containers zullen daarom verplaatst worden naar andere locaties. Eén container gaat naar sluis Sambeek (aan de westkant), de andere twee naar de Houtribsluizen.

Overigens vaart bij sluis Maasbracht ook een milieuboot waar men overig afval kan afgeven (mits men in bezit is van een abonnement).

De container op afmeerplaats Diemen wordt inmiddels vaker gebruikt en blijft daarom voorlopig staan.

Rijkswaterstaat en SAB blijven monitoren of het netwerk voldoet en voeren zo nodig verdere verbeteringen door.

Plastic containers

De containers voor het gescheiden innemen van plastic worden regelmatig vervuild met ander afval. In dat geval kan het niet meer verwerkt worden als plastic, en dat maakt de verwerking duurder.

Daarom het verzoek om in deze containers alleen plastic afval te deponeren. In het uiterste geval zullen deze containers anders verwijderd moeten worden. 

link webshop SAB

Opwaarderen ecorekening SAB

Toegang naar SAB en ecorekening

Toegang tot mijnSAB