Bekijk uw persoonlijke vaargegevens online met de IISR-card
(International Inland Shipping Registration)


IISR-card

Sinds 1 januari 2016 ontvangt iedere houder van een dienstboekje binnenvaart gratis een persoonsgebonden bemanningspas, de IISR-card.

Het project IISR is een onderdeel van de SAB Stichting Afvalstoffen & Vaardocumenten Binnenvaart (SAB). Het systeem is opgezet om de vaartijd- en functieregistratie in de binnenvaart te digitaliseren. Het project bevindt zich momenteel in een pilot-fase en vervangt (nog) niet het dienst- en vaartijdenboek.

Met een IISR-card heeft u nu al wel zelf online inzicht in uw gegevens door middel van een persoonlijke toegangspas en –code. U ziet bijvoorbeeld uw adresgegevens; uw behaalde diploma’s, gemaakte vaartijd, functie enz.

Daarnaast zijn er diverse andere toepassingen van de IISR-card te bedenken. Zo kan middels speciale software een koppeling gemaakt worden met interne processen van rederijen. Hierdoor kan de kaart ondermeer gebruikt worden als:
- Toegangspas (port key);
- Urenadministratie bemanning;
- Identiteitscontrole;
- Controle van bevoegdheden aan boord.

Via www.mijn-sab.nl  kan de rederij inloggen in het systeem en wordt inzicht verschaft in de door de SAB geregistreerde gegevens m.b.t. de rederijgegevens.

Beurs Maritime Industry
Log in met uw peroonlijke code en maak kans op een prijs
Neem uw IISR-card mee naar de beurs Maritime Industry (24 t/m 26 mei 2016), log in met uw persoonlijke toegangscode en maak kans op een leuke prijs. Drie dagen lang worden er willekeurig door de computer een aantal prijzen toegewezen aan IISR-card houders. Na drie dagen wordt er op de beurs onder alle inloggers een grotere prijs verloot.

Nog geen IISR-card?
Kom langs bij de SAB-balie voor de aanvraag en neem uw persoonlijke kaart gelijk mee. Opsturen kan alleen in combinatie met andere (af te stempelen c.q. nieuwe) vaardocumenten.

 

link webshop SAB

Opwaarderen ecorekening SAB

Toegang naar SAB en ecorekening

Toegang tot mijnSAB