Praktisch toepassen digitaal vaartijdenboek

Ieder jaar organiseert de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) een jaarlijkse handhavingsdag waaraan toezichthouders van diverse diensten deelnemen. Dit jaar was het thema ‘Binnenvaartwet’. De SAB presenteerde op uitnodiging van de ILT een van de vijf workshops welke ging over de ontwikkelingen op het gebied van de digitalisering van het vaartijdenboek en het dienstboekje. Na een eerdere bijeenkomst waarvoor diverse branches, waaronder de binnenvaartbranche, waren uitgenodigd, werden nu alle betrokken toezichthouders op de hoogte gesteld van de mogelijkheden tot digitalisering.

Het vaartijdenboek en het dienstboekje zullen op termijn Europese modellen worden. Parallel daaraan loopt de ontwikkeling tot het digitaliseren van deze gegevensdragers.
In de presentatie werden de huidige gang van zaken, de toekomstmogelijkheden en de technische aspecten uitgelegd. Omdat het nog een systeem in ontwikkeling is wordt er nog volop gewerkt aan diverse aspecten waarover ook op deze dag werd gesproken, zoals fraudegevoeligheid, de administratieve verlichting, de kosten en de beveiligingsmogelijkheden, bijvoorbeeld door middel van biometrie.
Na een presentatie werd de deelnemers gevraagd hoe zij de handhaving praktisch toegepast zouden willen zien. Moeten de gegevens op afstand uit te lezen zijn uit het digitale systeem, wordt men liever automatisch geïnformeerd door het systeem of houdt men liever steekproeven aan boord, zoals het op dit moment gebeurd?
Gistermiddag kon voorzichtig de conclusie getrokken worden dat de toezichthouders het nut en de noodzaak inzien van het digitaliseren in de toekomst, maar hielden zij zich ook nog vast aan het persoonlijke contact met de binnenvaart door het houden van steekproeven. Een digitaal systeem ter ondersteuning van de handhaving heeft daarom (vooralsnog) de voorkeur.

Eind 2014 heeft de SAB een pilot gestart bij twee rederijen. Het resultaat was boven verwachting goed. De kwaliteit van de internetverbinding aan boord was goed, zodat de software geen problemen gaf qua uitwisseling van gegevens. Ook de mogelijke koppeling tussen het vaartijdenboek en de dienstboekjes werd zeer gewaardeerd. De gegevensuitwisseling voorkwam het vele malen invullen van dezelfde informatie in de dienstboekjes van de bemanning, wat de schipper veel tijd bespaarde.
Het digitale systeem geeft een signaal bij het recht op een functieverhoging en voert deze automatisch door, maar geeft ook een signaal bij het dubbel willen invoeren van een bemanningspas.

Binnenkort wordt er een Europese pilot gestart onder de naam ‘Prominent’. De coördinatie van het project is in handen van het Scheepvaart & Transport College. De SAB zou met haar opgedane expertise graag een rol spelen in deze pilot, maar dat is nog even afwachten.

De definitieve invoering van de digitalisering zal voorlopig nog op zich laten wachten. Men durft voorzichtig te hopen op een datum tussen 2020 en 2025 met een overgangsperiode van 10 jaar.

link webshop SAB

Opwaarderen ecorekening SAB

Toegang naar SAB en ecorekening

Toegang tot mijnSAB