Ecokaart chip
ecokaartchip

De binnen het Scheepsafvalstoffenverdrag vallende internationale scheepvaart betaalt een afvalbeheersbijdrage van 7,50 euro per kuub. Hierdoor kan op vertoon van de ecokaart en het olieafgifteboekje het oliehoudende afval “gratis” worden afgegeven binnen de Verdragslanden. In Nederland betreft dit de locaties binnen het SAB-inzamelnetwerk. De SAB zorgt er echter ook voor dat op diverse locaties in Nederland het niet-oliehoudende afval en het scheepsbedrijfsafval, waaronder grofvuil en huisvuil, kan worden afgegeven.

In de praktijk blijkt nu dat een aantal opdrachtgevers niet meer de kosten voor de inzameling van niet-oliehoudende afvalstoffen en restafval willen vergoeden. Op sommige plaatsen wil men zo ver gaan dat de inzamelmiddelen (afvalcontainers) worden verwijderd. De SAB vindt het van groot belang dat er een goede afgiftestructuur voor de binnenvaart beschikbaar blijft.

Rijkswaterstaat heeft op haar rijksvaarwegen en op een aantal sluizen de open afvalcontainers vervangen door een 'gesloten' systeem.  De SAB heeft de opdracht gekregen om de inzameling op deze plaatsen te coördineren zodat de binnenvaart, langs de vaarwegen of in havens, zijn niet olie- en vethoudend KGA en bedrijfsafval kan blijven afgeven. Ook enkele andere opdrachtgevers hebben de SAB verzocht de inzameling van deze afvalstoffen te regelen. De 'gesloten' afvalcontainers zijn te openen door middel van een chip op de ecokaart.

Om te voorkomen dat er op elke plaats van afgifte een aparte toegangskaart, sleutel of abonnement nodig is, heeft de SAB een chip (unieke ‘sleutel’) ontwikkeld die bevestigd kan worden op de bestaande ecokaart. De bevestigde chip wordt gekoppeld aan de ecokaart, maar is standaard níet geactiveerd. Deze activatie vindt plaats nadat er mogelijk een abonnement is afgesloten. Dit abonnement is niet verplicht. De plaatsen waar wel of niet gratis mag worden afgegeven is afhankelijk van het type abonnement dat de ontdoener heeft afgesloten.

Een bijkomend positief effect van afgesloten inzamelcontainers is, dat de containers alleen maar beschikbaar zijn voor de binnenvaart en dat zodoende illegale dumpingen vanuit de walzijde niet meer mogelijk zijn, hetgeen kostenverlagend kan werken. De ‘sleutel’ (chip) kan ook worden gebruikt bij afgifte van niet olie- en vethoudende afvalstoffen (KGA) bij een milieuboot of inzameldepot.

De binnenvaart moet op diverse locaties, na het afnemen van diverse diensten zoals het gebruiken van walstroom, drinkwater of het betalen van havengelden, vaak betalen op diverse manieren bijvoorbeeld met een chipknip, pinpas, creditkaart, via telefoon, met muntjes of een kaart halen bij de havenmeester. De SAB heeft nu met enkele gemeenten afspraken gemaakt dat de kosten voor deze dienst(en) d.m.v. de ”unieke sleutel” op één plaats worden verrekend, namelijk bij de SAB. Na aanmelding voor deze dienst(en) wordt de chip automatisch op afstand hiervoor geschikt gemaakt.

De chip is verkrijgbaar bij de SAB balie, de milieuboten binnen het SAB-inzamelnetwerk en via onze webshop.