Gebruiksaanwijzing ecokaart met chip / SAB-kaart

 

Afgifte aan milieuboot of op depot
Bij de afgifte van afvalstoffen aan de milieuboot of op het depot, geeft u uw eco- of SAB-kaart aan de betreffende medewerker. De kaart wordt dan ingelezen waarna het afval kan worden afgegeven.

Afgifte bij gesloten afvalcontainer
Druk voor het openen van de afvalcontainer op de ‘start’ knop. Na het piep geluid kan de chip/SAB-kaart voor het plaatsingsschermpje worden gehouden. Hierna volgt een klik geluid. De afvaltrommel kan nu geopend worden.