SAB-kaart001
 
In de praktijk blijkt dat er nog veel schepen zijn die niet bedrijfsmatig worden gebruikt en niet op accijnsvrije gasolie varen, zoals museumschepen, schepen voor de scouting en particulier bezit van een sleper of iets dergelijks. De eigenaren van deze schepen willen graag ook hun scheepsafvalstoffen afgeven. Deze afgifte wil men graag doen bij één van onze inzamelaars. Echter indien men niet in het bezit is van een ecokaart brengt de inzamelaar een eigen tarief in rekening voor de inname van de afvalstoffen.
De SAB kan een abonnement aanbieden waardoor toch op een voordelige manier en vanaf de waterzijde scheepsafvalstoffen kunnen worden afgegeven binnen het SAB-netwerk. Na het afsluiten van dit abonnement wordt door de SAB een SAB-rekening aangemaakt met een bijbehorende SAB-kaart. Deze kaart bevat een geïntegreerde chip waarmee de afgesloten afvalcontainers langs de rijksvaarwegen kunnen worden geopend. Na overhandiging van de SAB-kaart aan de medewerker van de milieuboot of het depot, wordt de kaart ingelezen en kan het afval worden afgegeven.
De SAB kaart is geschikt (afhankelijk van het abonnement) voor het afgeven van:
- olie- en vethoudende afvalstoffen, zoals bilgewater, afgewerkte olie en oliehoudend KGA;
- niet-oliehoudende afvalstoffen, zoals accu’s, batterijen, verf, verfblikken (>10% verf), kwasten en koelvloeistof;
- grofvuil;
- huisafval.

Afvalstoffenschema deel C website

De abonnementskosten bestaan uit een vast deel per schip en variabele kosten per stroom / per kg/liter. De uitleg hiervoor is dat een ieder hetzelfde deel betaald voor de aanwezigheid van de afgiftemogelijkheden binnen Nederland en dat de ontdoener naar ratio moet betalen met betrekking tot de hoeveelheid afvalstoffen die hij wil afgeven.