Diversen

 

Scheiden en gescheiden houden

Het verschil tussen bilgeolie en afgewerkte olie

Het probleem
Reeds bij de start van de stichting SAB manifesteerde zich een lastig probleem ter zake van het gescheiden ontdoen, ontvangen en verwerken van afgewerkte olie afkomstig van scheepsmotoren. Ontdoeners (schippers) leveren soms drums of kannen bij de ontvangstinstallatie (inzamelaars) in met de mededeling dat de inhoud uit afgewerkte olie bestaat. Door de ontvangstvoorziening is dat echter alleen vast te stellen door analyse van het product. Dat levert bij kleinere hoeveelheden onoverkomelijke organisatorische en financiële problemen op. Bij onduidelijkheid over de samenstelling kiest men derhalve voor de zekere weg en dus voor verwerkiing tezamen met het bilgewater.

Het proces

Water en olie worden in een verwerkingsinstallatie van elkaar gescheiden waarna de samenstelling van de olie en de waterfractie wordt vastgesteld. De olie wordt veelal naar het buitenland verkocht als brandstof. Het water ondergaat een biologische zuivering tot het aan de lozingsnorm voldoet en op het riool of het oppervlaktewater kan worden geloosd.

De zuiverheid

Afgewerkte olie direct afkomstig uit het carter van een motor of uit een speciaal via een leiding met het carter verbonden tank, dient separaat ontvangen en verder verwijderd te worden. Het is immers niet aannemelijk dat de afgewerkte olie in die gevallen zal zijn vermengd met andere stoffen.

Beoordeling

Andere olie die in drums of kannen wordt aangeboden valt, afhankelijk van de beoordeling van de inzamelaar, te beschouwen als bilgeolie die het separatie- en reinigingsproces tezamen met het bilgewater moet ondergaan.

Voorzieningen

Een milieuboot moet "schone" afgewerkte olie kunnen ontvangen in een aparte tank. Niet alle boten zijn daarvoor uitgerust. Een bunkerboot die tevens bilgewater ontvangt kan daar moeilijkheden mee hebben. De SAB komt echter ontvangstvoorzieningen tegemoet door een bijdrage in de kosten voor aanpassing van milieuboten te betalen. In de laatste maanden zijn dan ook al een aantal milieuboten aangepast.