Bewust afgeven, zonder verrassingen!
Het geregistreerd afgeven van scheepsafvalstoffen geniet geen onbekendheid meer. Rondom de kosten van deze afgiften blijkt echter nog wat onduidelijkheid te bestaan. Als gebruiker van de ecocard kunt u gebruik maken van het SAB-systeem waardoor de kosten voor het afgeven van beroepsmatige scheepsafvalstoffen, behalve ladingresten, rechtstreeks voor u worden vergoed.
Er zijn echter spelregels!

De vergoeding bestaat uit twee delen:
- de kosten van de inzameling;
- de handelingskosten.


Het SAB-systeem vergoedt per totale afgifte de inzamelkosten en éénmaal de handelingskosten.

Bijvoorbeeld:
- U bent scheepsafvalstoffen aan het afgeven maar moet dit onderbreken voor andere werkzaamheden, zoals bijvoorbeeld laden of lossen. U vraagt de ontvangstvoorziening om later terug te komen. Dit zou kunnen. Echter, de handelingskosten komen voor eigen rekening. Zorg dus voor voldoende tijd om uw afval in één keer af te geven.
- U wilt zo spoedig mogelijk uw bilgewater afgeven. De ontvangstvoorziening stuurt een vacuümwagen (welke geen KGA inneemt). Later op de dag wilt u alsnog uw KGA kwijt en vraagt om een milieuboot. Ook hier betaalt u de laatste handelingskosten zelf.

Samenvattend
Het SAB-systeem ziet het afgeven van scheepsafvalstoffen als één scheepsbehandeling. Indien dit niet in één handeling wordt uitgevoerd, maakt de ontvangstvoorziening extra kosten. Deze extra kosten komen voor eigen rekening.

Wees bewust van de wijze waarop u afgeeft! Dat scheelt u een verrassing achteraf.SAB doet aangifte bij afvaldumping
Klein Gevaarlijk Afval (KGA), zoals filters, vet en poetslappen e.d., moet bij een erkende inzamelaar worden afgegeven en dat dient te worden aangetekend in het olieafgifteboekje. Niet iedereen houdt zich aan die regel. Een kleine groep dumpt KGA op plaatsen waar dat niet is toegestaan ondanks de waarschuwingen die bij de voorzieningen staan. Ook wordt soms, zonder geldend abonnement, afval gedumpt bij de inzamelaar. Dit veroorzaakt hoge extra kosten die door de SAB bij de dader in rekening worden gebracht plus aangifte bij de politie.

Gevaar van dumping
De kosten zijn hoog. Maar dat is niet het grootste probleem. Het wordt pas echt rampzalig voor de gehele binnenvaart wanneer de SAB op last van Milieu-inspecteurs de voorzieningen moet verwijderen, omdat ze verkeerd gebruikt worden. Het gaat dan om huisvuil, staal, grofvuil en andere containers waar KGA in (of naast) gedumpt is.