Het Scheepsafvalstoffenverdrag (SAV/CDNI) en het Scheepsafvalstoffenbesluit (SB)Nadat delen B en C in werking zijn getreden per 1 november 2010, is per 1 januari 2011 ook deel A van het Scheepsafvalstoffenverdrag in werking getreden.

Het doel van het Verdrag is de bescherming van het milieu en verhoging van de veiligheid van de binnenvaart en haar opvarenden.

 

Het verdrag bestaat uit drie delen:

A) Verzameling, afgifte en inname van olie- en vethoudend scheepsbedrijfsafval.

B) Verzameling, afgifte en inname van afval van lading.

C) Verzameling, afgifte en inname van overig scheepsbedrijfsafval.


Het algemene uitgangspunt is dat de veroorzaker de kosten draagt die verbonden zijn aan het inzamelen, het bewerken of het verwerken van het afval.

De SAB Stichting Afvalstoffen & Vaardocumenten Binnenvaart (SAB) is verantwoordelijk voor het reduceren, inzamelen en verder verwijderen van afvalstoffen uit de beroeps binnenvaart en het onderhouden van een netwerk van ontvangstvoorzieningen in Nederland. Ook is de SAB verantwoordelijk voor het verstrekken, controleren en verder behandelen van een aantal vaardocumenten ten behoeve van binnenschepen en/of bemanningsleden van binnenschepen. De SAB is kortom de uitvoeringsorganisatie.

De SAB is een rechtspersoon (stichting) met wettelijke taken. Na inwerkingtreding van deel A van het Verdrag kreeg ze er een wettelijke taak bij, namelijk die van Nationaal Instituut dat verantwoordelijk is voor de organisatie van het financieringssysteem en de inrichting van het inzamelnetwerk. De Inspectie Leefomgeving en Transport is verantwoordelijk voor de controle op de naleving van de regels ten aanzien van het daadwerkelijk betalen van de afvalbeheersbijdrage. Andere handhavers zijn verantwoordelijk voor de andere delen.

De Haven Coördinatie Centrum (HCC) van het Havenbedrijf Rotterdam is ingericht als 24-uurs meld- en informatiepunt (M&I) met betrekking tot deel B van het Verdrag.

Hier kunnen meldingen worden gedaan wanneer het Verdrag niet wordt nageleefd en kunnen de doelgroepen terecht met informatievragen over afval van lading. Schippers en handhavers kunnen hier terecht met vragen die betrekking hebben op het Scheepsafvalstoffenverdrag.
Het M&I is te bereiken op 010-2521000.

 

De SAB heeft in samenwerking met het Ministerie van Infrastructuur en Milieu, Rijkswaterstaat en de Inspectie Leefomgeving en Transport een handboek samengesteld, waarin alle facetten van het Verdrag helder en overzichtelijk worden beschreven.

Voor alle geïntereseerden is het Handboek SAV gratis te downloaden op de website van de SAB.

Werkingsgebied
Het Scheepsafvalstoffenverdrag behelst de volgende verdragslanden:

 

-       De Bondesrepubliek Duitsland;
-       Het Koninkrijk België;
-       De Franse Republiek;
-       Het Groothertogdom Luxemburg;
-       De Zwitserse Bondstaat;
-       Het Koninkrijk der Nederlanden.