Informatie olieafgifteboekje


Wat is een olieafgifteboekje?


In een olieafgifteboekje wordt de hoeveelheid en het soort scheepsafval geregistreerd welke is afgegeven door het bijbehorende schip.
Beroeps binnenvaartondernemers die in het bezit zijn van een olieafgifteboekje én een ecocard kunnen sinds de inwerkingtreding van het Scheepsafvalstoffenverdrag d.d. 1 januari 2011, hun scheepsafval 'gratis' afgeven bij de afvalontvangstvoorzieningen in alle verdragslanden. In Nederland kan dat bij een van de SAB-contractanten (zie 'inzamelaars').De 'gratis' afgifte van bedrijfsafval (uitgezonderd ladingafval) geldt voor 'normale' hoeveelheden binnen een bedrijfsvoering. Ontstane afval door lekkage e.d. is hiervan uitgesloten en komt voor eigen rekening.

Wie moet er in het bezit zijn van een olieafgifteboekje?

Elk beroepsmatig varend schip in Nederland dient in het bezit te zijn van een olieafgifteboekje. De binnenvaart is verplicht om al het scheepsafval (uitgezonderd huisafval en grof afval) beheerd af te geven aan een erkende ontvangstvoorziening (inzamelaar).

Kan iedereen een olieafgifteboekje aanvragen?
Een olieafgifteboekje dient te worden aangevraagd door de eigenaar/exploitant van het schip.

Eisen:

Om in aanmerking te komen voor een olieafgifteboekje moet aan de onderstaande eisen worden voldaan:
- (binnen)vaartuig bevaart hoofdzakelijk de binnenwateren;
- vaartuig vervoert beroepsmatig vracht of personen;
- vaartuig beschikt over een verbrandingsmotor;
- het vaartuig beschikt over een binnenmeetbrief, Certificaat van Onderzoek of het Communautair Certificaat. Binnen/buiten schepen mogen een zeemeetbrief overleggen.;

Geen recht op een olieafgifteboekje hebben o.a.:

- pleziervaart (vallende onder de wet pleziervaartuigen);
- verenigingen (bijvoorbeeld de scouting).

Uitzondering niet beroepsmatige schepen
Niet beroepsmatige schepen langer dan 20 mtr. die - afhankelijk van het vaargebied - toch verplicht zijn om een olieafgifteboekje in hun bezit te hebben, kunnen bij de SAB een boekje aanvragen. Op basis van wettelijke bepalingen is deze doelgroep uitgesloten van deelname aan de SAB-regeling. Het afgeven van afval gebeurt op basis van een SAB-kaart (abonnement).Klik hier voor meer informatie.

Aanvragen olieafgifteboekje
Voor de aanvraag van een olieafgifteboekje heeft u nodig:
- aanvraagformulier olieafgifteboekje;
- de meetbrief (de pagina's met de scheepsgegevens, zoals teboekstellingsnummer e.d.);
- de zeemeetbrief (bij binnen/buiten schepen);

- certificaat van onderzoek/goedkeuring (pagina's met naam eigenaar, adres, scheepsnaam e.d.).


Het aanvragen van een olieafgifteboekje kunt u regelen per post (Stichting SAB, Afdeling Vaardocumenten, Postbus 5700, 3008 AS Rotterdam) of aan de SAB-balie (Waalhaven Z.Z. 19, 3089 JH Rotterdam).

Kiest u voor ontvangst per post, dan stuurt de SAB u het olieafgifteboekje onder rembours toe.

Rembourszendingen kunnen niet naar een postbusadres verzonden worden.

Betreft het een eerste aanvraag dan kunt u de aanvraag ook digitaal (incl. de benodigde papieren) doen via ons digitaal loket.


Wie vult het boekje in?

Het olieafgifteboekje wordt ingevuld en ondertekend door de milieubootschipper/afvalontvangstvoorziening.
Naast de aantekening in het olieafgifteboekje wordt de afgifte ook genoteerd op het "afgifteformulier S" (S-formulier). Dit formulier wordt door de milieubootschipper en de binnenvaartschipper ondertekend.Vanwege de aantekening in het olieafgifteboekje hoeft het S-formulier niet meer aan boord bewaard te worden. Dit is echter wel wenselijk in verband met een snellere afhandeling bij eventuele controle. De SAB adviseert om het S-formulier 5 jaar te bewaren volgens de huidige regelgeving.

Hoe lang moet het bewijs van afvalafgifte bewaard worden?
Het getekende afgiftebewijs moet een half jaar aan boord bewaard worden.

Wijzigingen in het olieafgifteboekje
Wijzigingen met betrekking tot de naamstelling, een nieuw meetbriefnummer en/of een nieuwe eigenaar dient u door te geven aan de SAB. Uw nieuwe gegevens worden dan aangepast in het olieafgifteboekje en in het registratiesysteem.

Olieafgifteboekje is vol
Bij de SAB kunt u een vervolg olieafgifteboekje aanvragen. Om uw gegevens in het registratiesysteem zo recent mogelijk te houden verzoekt de SAB u om een van de volgende documenten mee te nemen: (zee)meetbrief, certificaat van onderzoek/goedkeuring (zie 'Aanvragen olieafgifteboekje'). Betreft het een buitenlands olieafgifteboekje dan moeten alle gevraagde documenten worden overlegd (aanvraagformulier, meetbrief, certificaat van onderzoek/goedkeuring).

Olieafgifteboekje wordt vermist
Bij vermissing van het olieafgifteboekje dient u een 'kennisgeving van vermissing' in te vullen, welke verkrijgbaar is bij de SAB. Hiermee kan bij de SAB een nieuw olieafgifteboekje worden aangevraagd. Vergeet u niet de benodigde documenten opnieuw te overleggen (zie aanvragen olieafgifteboekje).

Wat doe ik met het boekje bij verkoop van het schip
Het olieafgifteboekje is scheepsgebonden. Dat betekent dat met de verkoop van het schip het boekje mee dient te worden gegeven aan de nieuwe eigenaar.
Wordt het schip uit de vaart genomen, dan dient u het olieafgifteboekje terug te sturen naar de SAB.

In het buitenland gekochte lege olieafgifteboekjes
In sommige landen worden er in de boekhandel nieuwe olieafgifteboekjes verkocht. Deze zijn echter pas geldig als ze door de bevoegde autoriteit zijn afgestempeld. In Nederland is de SAB in deze gemandateerd.
De SAB neemt deze boekjes in en ruilt ze kostenloos om voor een Nederlands afgestempeld en geregistreerd exemplaar. U betaalt dan alléén de kosten voor het afstempelen.

Kosten olieafgifteboekje

Prijspeiling januari 2016, incl. BTW:

Olieafgifteboekje € 60,06
Registreren olieafgifteboekje (omruiling buitenlands boekje) € 43,84
Wijzigingen doorvoeren € 20,10


Er kan aan de SAB-balie alleen per pin betaald worden. Let op! Het gebruik van een creditcard (alleen Visa en MasterCard) brengt extra kosten met zich mee (1,60% van het totaalbedrag).