Vaartijdenboeken

Het vaartijdenboek is een verplicht document voor elk binnenvaartschip of ander vaartuig dat bedrijfsmatig en zelfstandig op de binnenwateren vaart met uitzondering van sleep- en duwboten die slechts in havens verkeren, onbemande duwbakken, overheidsschepen en pleziervaartuigen. In het vaartijdenboek staan onder andere de vaar- en rusttijden, het aantal bemanningsleden en hun functie geregistreerd. Het vaartijdenboek wordt aangevraagd door de eigenaar/exploitant van het schip.Meer informatie / te printen formulieren:

- informatie vaartijdenboek;
- aanvraagformulier vaartijdenboek;
- adressenlijst dienstboekjes en vaartijdenboeken.