Informatie vaartijdenboek


Wat is een vaartijdenboek?
Een vaartijdenboek is een verplicht scheepsgebonden document waarin onder andere de vaar- en rusttijden, het aantal bemanningsleden en hun functies worden genoteerd.

Wat is een "verklaring van afgifte"?
Een "verklaring van afgifte" is een registratiekaart welke hoort bij het vaartijdenboek. Op deze kaart staat vermeld hoeveel vaartijdenboeken er in de afgelopen jaren voor het schip zijn afgegeven.

Voor welke schepen is een vaartijdenboek bedoeld?
Een vaartijdenboek is een verplicht document voor elk binnenschip of ander vaartuig dat bedrijfsmatig en zelfstandig op de binnenwateren vaart. Uitzonderingen daargelaten.

Kan iedereen een vaartijdenboek aanvragen?
Het vaartijdenboek dient te worden aangevraagd door de eigenaar/exploitant van het schip.

Aanvragen vaartijdenboek / verklaring van afgifte
Klik hier voor het aanvraagformulier.

Er zijn twee verschillende aanvragen:
- aanvraag eerste vaartijdenboek en verklaring van afgifte;
- aanvraag vervolg vaartijdenboek.

Voor de aanvraag van een eerste vaartijdenboek en/of verklaring heeft u één van de volgende documenten nodig:

- (voorlopig) Certificaat van Onderzoek schepen op de Rijn*;
- (voorlopig) Communautair Certificaat voor Binnenschepen;
- (voorlopig) Certificaat van Deugdelijkheid;
- meetbrief indien u niet certificaatplichtig bent.
U mag in plaats van het origineel ook een leesbare kopie overleggen.

* De eerste aanvraag kan alleen gedaan worden in het land waar het certificaat is afgegeven.

 

Voor de aanvraag van een vervolg vaartijdenboek heeft u de volgende documenten nodig:
- "oude" volle vaartijdenboek;
- verklaring van afgifte.

Bij de aanvraag van een vervolg vaartijdenboek ontvangt u van de SAB het "oude" exemplaar retour.


Het aanvragen van een vaartijdenboek en/of verklaring van afgifte kun u regelen per post (Stichting SAB, Afdeling vaardocumenten, Postbus 5700, 3008 AS Rotterdam) of aan de SAB-balie (Waalhaven Z.Z.19, 3089 JH Rotterdam).

Betreft het een eerste aanvraag, dan kunt u de aanvraag ook digitaal naar ons sturen (incl. de benodigde papieren).

Wilt u meerdere vaartijdenboeken tegelijk aanvragen, dan verzoeken wij u om i.v.m. de wachttijd aan de SAB-balie de aanvragen per post aan te vragen. Wij raden u aan om dit aangetekend te doen. De SAB stuurt uw bestelling dan z.s.m. onder rembours naar u toe.

Hoe lang moet een "oud" vaartijdenboek aan boord bewaard worden?
"Oude" ongeldig gestempelde vaartijdenboeken dient u ter controle nog 6 maanden aan boord van het betreffende schip te bewaren (Zie ROSR, artikel 23.08, lid 3).

Wijzigingen in het vaartijdenboek / verklaring van afgifte
Wijzigingen met betrekking tot de scheepsnaam en/of het scheepsnummer bent u verplicht te melden bij de SAB. Deze wijzigingen dienen ook door de SAB te worden doorgevoerd in het vaartijdenboek en op de verklaring van afgifte.
U dient ter bevestiging van de betreffende wijziging (één van) de documenten die gevraagd worden bij de aanvraag van een vaartijdenboek te overleggen.

Vaartijdenboek en/of verklaring van afgifte wordt vermist
Bij vermissing van het vaartijdenboek dient u een 'kennisgeving van vermissing' in te vullen, welke verkrijgbaar is bij de SAB. Hiermee kan bij de SAB een vervolg vaartijdenboek en/of verklaring worden aangevraagd (zie aanvraag eerste vaartijdenboek en verklaring van afgifte).
Bij vermissing van het vaartijdenboek dient u de originele verklaring van afgifte te overleggen.

Wat doe ik met het boekje bij verkoop van het schip?
Het vaartijdenboek is scheepsgebonden en dient te worden meegegeven aan de nieuwe eigenaar van het schip.
Wordt het schip uit de vaart gehaald, dan verzoeken wij u het vaartijdenboek terug te sturen naar de SAB.

Kosten vaartijdenboek / verklaring van afgifte

Prijspeiling januari 2016, incl. BTW:

Vaartijdenboek & verklaring van afgifte compleet

80,16

Wijzigen vaartijdenboek

20,10

Nieuw / wijziging verklaring van afgifte

20,10

 

Er kan aan de SAB-balie alleen per pin betaald worden. Let op! Het gebruik van een creditcard (alleen Visa en MasterCard) brengt extra kosten met zich mee (1,60% van het totaalbedrag).

Indien u het vaartijdenboek / verklaring van afgifte graag per post wilt ontvangen, worden ook de rembourskosten in rekening gebracht.
Rembourszendingen kunnen niet naar een postbusadres verzonden worden.