Informatie vaartijdverklaring

Wat is een vaartijdverklaring?
Een vaartijdverklaring bevestigt de gemaakte vaartijd zoals vermeld in het dienstboekje. Gemaakte vaartijd dat niet in het dienstboekje vermeld staat kan rechtsteeks ter beoordeling worden voorgelegd aan de examinerende instantie.

Waarvoor dient een vaartijdverklaring?

Een vaartijdverklaring kan nodig zijn in verband met bijvoorbeeld:
1. de afstempeling van het dienstboekje (alleen als schip geen plicht heeft om vaartijden in te vullen);
2. het behalen van een Rijnpatent;
3. het behalen van een Navigatiebevoegdheid;
4. het behalen van het Groot Zeilbewijs;
5. het behalen van het Groot Vaarbewijs;
6. de ADN-verklaring* (voor type C en G schepen).
7. de LNG-verklaring (voor schepen met LNG installaties)

* Voor nadere informatie omtrent de ADN-verklaring zie de website van het CCV.

 

Aanvragen vaartijdverklaring
Voor het aanvragen van een vaartijdverklaring dient u het een aantal documenten te overleggen.

 

De volgende document(en) dient u te overleggen voor: