WAT IS HET SPE-CDNI?

Het SPE-CDNI is een softwareoplossing in de vorm van een elektronisch betaalsysteem dat ertoe dient om het op 1 januari 2011 in werking getreden Deel A van het Verdrag inzake de verzameling, afgifte en inname van afval in de Rijn- en binnenvaart (CDNI) te implementeren. Het SPE-CDNI vindt toepassing in zes landen (België, Duitsland, Frankrijk, Luxemburg, Nederland en Zwitserland). De bepalingen van het Verdrag dekken de volledige binnenvaartvloot in het toepassingsgebied van het CDNI: circa 10.000 schepen, 75% van de Europese vloot en een totaal van 0,5 miljoen transacties.
Het CDNI voorziet dat de scheepsexploitant een verwijderingsbijdrage moet betalen bij het bunkeren van gasolie. Het SPE-CDNI biedt hiervoor een eenvoudige softwareoplossing voor alle gebruikersgroepen. De geïnde verwijderingsbijdragen worden uitsluitend gebruikt om de ontvangstinrichtingen voor olie- en vethoudend scheepsbedrijfsafval te financieren.

Het SPE-CDNI bestaat uit een meertalige backofficeapplicatie op basis van een browser en een online-transactiesysteem. Het systeem voldoet aan de laatste stand van de techniek.

De verschillende gebruikersgroepen hebben de beschikking over een beveiligde toegang tot de backofficeapplicatie via een standaard webbrowser, waarbij het systeem door krachtige en efficiënte veiligheidsalgoritmes wordt beschermd.
Via deze backofficeapplicatie beheren de Nationale Instituten (NI's) van de deelnemende lidstaten zowel de rekeninghouders en de ECO-rekeningen met bijbehorende ECO-kaarten als de bunkerbedrijven, de schepen en de mobiele terminals. Het systeem registreert alle betalingstransacties met de ECO-rekeningen (afboekingen en bijboekingen) en stelt de bevoegde personen en instanties in staat om transacties te zoeken.
Daarnaast biedt het backoffice de Nationale Instituten een gebruiksvriendelijk en configureerbaar rapportagesysteem, waarmee de NI's alle in bedrijfseconomisch opzicht relevante gegevens uit het SPE-CDNI kunnen opvragen, exporteren en verwerken. Het systeem ondersteunt ook interfaces met externe systemen, zoals web-services en SAGE-ERP (bijvoorbeeld de boekhoudsystemen van de NI's).

Het transactiesysteem staat garant voor een veilige verwerking en opslag van de transacties die met de ECO-kaarten worden verricht. Het systeem ontvangt de gegevens met betrekking tot de transacties van de mobiele terminals via het mobiele netwerk in het toepassingsgebied van het CDNI. De veiligheid van het systeem wordt vergroot door aanvullende functies, zoals een controle van het saldo en de lijst van de geblokkeerde rekeningen.

Het SPE-CDNI systeem beschikt over de volgende functies:

• Zoeken • Aanmaken • Wijzigen • Wissen
• Blokkeren • Toekennen • Toewijzen • Rapportage

Al deze functies kunnen voor de volgende omgevingen worden toegepast:

• Rekeninghouders • ECO-rekeningen • ECO-kaarten •Transacties
• Bunkerbedrijven • Schepen • Terminals

De gebruikers van het systeem, zoals de Nationale Instituten, de rekeninghouders en de bunkerbedrijven, kunnen via het SPE-CDNI uitsluitend hun EIGEN gegevens inzien en bewerken.
De verschillende systeemgebruikers, zoals de Nationale Instituten, het secretariaat, de rekeninghouders en houders van ECO-kaarten, de bunkerbedrijven en de controle-instanties, hebben verschillende gebruikersrechten en kunnen daardoor de functies van het systeem gebruiken die specifiek voor hun rol ontwikkeld zijn. Het secretariaat van het CDNI is in opdracht van de lidstaten de verantwoordelijke coördinator.

Naast de automatische gegevensverzameling via de ECO-kaarten en de terminals kunnen de Nationale Instituten het systeem configureren en handmatige transacties uitvoeren.

Handmatige transacties:
• verhoging van het rekeningsaldo na een storting
• afboeking van een bedrag na een terminaltransactie
• correctie van het bedrag en de gebunkerde hoeveelheid voor een terminaltransactie
• annulering van een terminaltransactie
• handmatige boeking van een transactie
• correctie van een handmatige transactie
• administratieve wijziging van het bedrag

De bescherming van de persoonlijke gegevens geschiedt in overeenstemming met de eIDAS-verordening en wordt door privacy-assessments vastgelegd.

Blokkeringslijst:
De dataterminals moeten regelmatig worden in- en uitgeschakeld (bijvoorbeeld elke werkdag aan het begin en het einde van de dienst). Bij elke inschakeling van de terminal wordt automatisch een door het databanksysteem aangemaakte lijst van de geblokkeerde ECO-kaarten naar de terminal verzonden. Met geblokkeerde kaarten kunnen geen transacties meer worden verricht. Een kaart wordt door een NI geblokkeerd indien de houder van een ECO-rekening niet voldoet aan zijn verplichting om het saldo van de ECO-rekening aan te vullen.

Online- en offline-transacties:
Wanneer een transactie niet kan worden overgedragen naar het databanksysteem omdat de verbinding met het mobiele netwerk is uitgevallen, wordt deze transactie opgeslagen in de dataterminal. Wanneer de verbinding met het mobiele netwerk is hersteld, worden de opgeslagen gegevens naar de ECO-rekening overgedragen.

Circa 10 tot 15% van alle transacties wordt offline uitgevoerd. Elke dataterminal kan de gegevens van ongeveer 200 transacties opslaan.

Een transactie wordt alleen als offline-transactie in de dataterminal opgeslagen wanneer bij de voorafgaande controle is gebleken dat de gebruikte ECO-kaart niet geblokkeerd is.

NIEUWE FUNCTIES

• Toegang voor bunkerbedrijven: uitlezen van de eigen gegevens, zoeken van transacties. Wijzigen van het eigen wachtwoord.
• Papierloze kwitantie: een houder van een ECO-rekening kan in het wijzigings- of aanmaakvenster de optie "papierloze kwitantie" kiezen. Wanneer deze functie is geactiveerd, krijgt de rekeninghouder voor elke transactie op zijn rekening niet alleen een print-out van de terminal, maar ook een papierloze kwitantie per e-mail.
• Informatie saldotekort: een rekeninghouder wordt per e-mail gewaarschuwd wanneer zijn ECO-rekening onder nul komt te staan. De mail wordt na een week opnieuw verzonden wanneer de betrokken rekening nog steeds geen positief saldo vertoont.
• Pending transactions: wanneer het systeem voor een online-transactie vaststelt dat de bijbehorende ECO-rekening NIET over een voldoende saldo beschikt, wordt de transactie toch in het systeem opgeslagen.

Deze transactie krijgt dan de tussenstatus "pending" en wordt dus niet rechtstreeks en definitief van de desbetreffende ECO-rekening afgeboekt. Eenmaal per dag wordt automatisch gecontroleerd of de ECO-rekeningen waarvoor dit soort "pending transactions" bestaan ondertussen werden aangezuiverd. Indien dit het geval is, wordt de transactie definitief geboekt en krijgt deze de status "succesvol geboekt". Indien de desbetreffende ECO-rekening niet wordt aangezuiverd, wordt een handmatige nabewerking uitgevoerd door het NI. Dit betekent in de meeste gevallen dat een rekening op papier wordt aangemaakt. De transactie in kwestie wordt opgeslagen in het SPE-CDNI, maar niet op de ECO-rekening geboekt. Deze nieuwe functie zal het aantal schriftelijke procedures, die grote administratieve lasten inhouden, aanzienlijk verminderen voor de bunkerbedrijven en NI's.


ENKELE TECHNISCHE DETAILS

Veiligheid:
De service in het SPE-CDNI-systeem wordt momenteel verzorgd door equensWorldline en de verschillende functies voldoen dan ook aan de strenge veiligheidsrichtlijnen die worden gehanteerd in de payment- en kredietkaartenbranche. Alle communicatie wordt bovendien beveiligd door moderne coderingsprocedures, die de hoogste veiligheidsgraad bieden.

Het SPE-CDNI maakt gebruik van preventieve maatregelen tegen elke cyberaanval in de vorm van een DDoS-aanval (Distributed Denial of Service). Deze maatregelen maken gebruik van de laatste stand van de techniek en voorkomen overbelasting of zelfs crashen van het systeem door dergelijke meervoudige aanvallen. Door de redundant uitgevoerde systeemarchitectuur wordt een Single Point of Failure (SPOF) uitgesloten. Het systeem is daardoor bijzonder goed beschermd tegen het onverwacht falen van de hardware.

ECO-KAARTEN

Nieuw design, hybride, open, contactloos, identificatie door magneetstrip plus NFC-chip
De nieuwe systeemoplossing biedt twee aanvullende gebruiksmogelijkheden voor de nieuwe hybride ECO-kaart, waarbij de informatie voor de identificatie niet alleen is opgenomen in de magneetstrip, maar ook in een NFC-chip:

• Registratie en verwerking van de verschuldigde verwijderingsbijdrage bij de bunkerbedrijven met mobiele terminals van het type YOXIMO en contactloze kaarten

Contactloze kaart:
Door het gebruik van de open standaard Mifare Ultralight™ voor contactloze toepassingen kan de kaart ook door derde systemen worden gebruikt voor eigen diensten en toepassingen. Tot deze aanvullende mogelijkheden horen bijvoorbeeld verschillende toegangstechnieken of mobiele app-toepassingen in het kader van een gebruikersidentificatie.

CDNI eco card2017 impression

TERMINALS

Elegant en compact, robuust, hoogst efficiënt, TFT-kleurendisplay en geschikt voor contactloze kaarten
De YOXIMO-terminal met de Worldline System-on-Chip-technologie is een robuuste terminal van de laatste generatie. De terminal is licht en compact, kan gemakkelijk worden getransporteerd en vormt dus een ideale oplossing voor mobiele toepassingen onderweg.

• De terminal beschikt over een TFT-kleurendisplay en kan contactloos media en kaarten lezen dankzij de ingebouwde NFC-lezer achter de display.
• De technologie van Worldline biedt een ongeëvenaarde transactiesnelheid en betalingsveiligheid.
• De terminal voldoet aan de eisen van de RoHS2- en de WEEE-standaard met het oog op de milieubescherming.

NIEUWE EN MODERNE VORMGEVING

De nieuwe vormgeving van het SPE-CDNI-systeem voldoet aan de laatste web-standaard, maar is ondanks de weergave van grote hoeveelheden data zeer intuïtief in gebruik.

Onze applicatie heeft een aantrekkelijke en moderne vormgeving, waarbij zelfs grote hoeveelheden gegevens overzichtelijk worden weergegeven.
De duidelijke structuur, het contrastrijke kleurdesign, het schreefloze lettertype en de vanzelfsprekende pictogrammen maken een intuïtief gebruik van de toepassing mogelijk, ook door leken.
De onderverdeling in drie werkomgevingen zorgt ervoor dat de gebruiker binnen het grote systeem altijd de weg weet te vinden.
De lay-out van het systeem werd ontwikkeld volgens het W3C (World Wide Web Consortium) en de door dit consortium gepubliceerde en internationaal erkende WCAG-standaard.

RESPONSIVE DESIGN

De lay-out is gebruiksvriendelijk en de applicatie wordt ook op smartphones en tablets optimaal weergegeven, waarbij alle weergavemogelijkheden maximaal comfort bieden.

"Responsive webdesign" betekent dat design en techniek met elkaar in overeenstemming worden gebracht. Dit houdt in dat de webpages flexibel zijn opgebouwd en kunnen reageren op de kenmerken van het gebruikte eindtoestel.
De grafische structuur van een "responsive" webpage houdt rekening met de eisen van het toestel waarop deze pagina wordt bekeken. Dit geldt vooral voor de plaats en de weergave van bepaalde aspecten, zoals de navigatie, zijkolommen en teksten.
In het SPE-CDNI-systeem worden bijvoorbeeld grote hoeveelheden data getoond, die echter op kleine eindtoestellen in een klein venster worden gecomprimeerd, dat apart kan worden geopend.

MEER INFORMATIE

Secretariaat van het CDNI
Palais du Rhin
2 Place de la République
F-67082 Strasbourg cedex
Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
www.cdni-iwt.org

© 2023 SAB All Rights Reserved.

Geachte bezoeker,

Onze website maakt gebruik van cookies. Deze zijn nodig voor het correct functioneren van onze website. Lees meer....

Accepteren

SAB Stichting Afvalstoffen & Vaardocumenten Binnenvaart (SAB) en cookies

Uiteraard respecteert de SAB uw privacy en heeft de SAB ervoor gezorgd dat u met de cookies niet persoonlijk kan worden geïdentificeerd. Gegevens die wel in de cookies staan opgeslagen, bewaart de SAB zorgvuldig en worden niet met andere partijen gedeeld (behalve onze affiliates) tenzij dit wettelijk verplicht is.
Om de website zo gebruiksvriendelijk mogelijk te maken, gebruikt de SAB tevens andere cookies. Deze cookies zijn afkomstig van: Google Analytics, Google +1, AddThis, Double Click, XGraph en Livechatinc. Google Analytics, Google +1 en AddThis leveren rapportages over hoe bezoekers onze website gebruiken. Om daarvan gebruik te kunnen maken, plaatst de SAB cookies. De cookies verzamelen onder meer anonieme gegevens over uw surfgedrag en IP-adres. de SAB heeft geen controle over wat deze partijen met de cookies doen.

In- en uitschakelen van cookies

Cookies kunt u in- en uitschakelen of verwijderen via uw browser.

 

Dit cookiebeleid is voor het laatst herzien op 09-01-2017

Mededeling