afb olaboekjeIn een olieafgifteboekje wordt de hoeveelheid en het soort scheepsafval geregistreerd welke is afgegeven door het bijbehorende schip.
Beroeps binnenvaartondernemers die in het bezit zijn van een olieafgifteboekje én een ecocard kunnen sinds de inwerkingtreding van het Scheepsafvalstoffenverdrag d.d. 1 januari 2011, hun scheepsafval 'gratis' afgeven bij de afvalontvangstvoorzieningen in alle verdragslanden. In Nederland kan dat bij een van de SAB-contractanten (zie 'inzamelaars'). De 'gratis' afgifte van bedrijfsafval (uitgezonderd ladingafval) geldt voor 'normale' hoeveelheden binnen een bedrijfsvoering. Ontstane afval door lekkage e.d. is hiervan uitgesloten en komt voor eigen rekening.

Wie moet er in het bezit zijn van een olieafgifteboekje?

Elk beroepsmatig varend schip in Nederland dient in het bezit te zijn van een olieafgifteboekje. De binnenvaart is verplicht om al het scheepsafval (uitgezonderd huisafval en grof afval) beheerd af te geven aan een erkende ontvangstvoorziening (inzamelaar). 

Kan iedereen een olieafgifteboekje aanvragen?

Een olieafgifteboekje dient te worden aangevraagd door de eigenaar/exploitant van het schip.
 
Eisen:
Om in aanmerking te komen voor een olieafgifteboekje moet aan de onderstaande eisen worden voldaan:
  • (binnen)vaartuig bevaart hoofdzakelijk de binnenwateren;
  • vaartuig vervoert beroepsmatig vracht of personen;
  • vaartuig beschikt over een verbrandingsmotor;
  • het vaartuig beschikt over een binnenmeetbrief, Certificaat van Onderzoek of het Communautair Certificaat. Binnen/buiten schepen mogen een zeemeetbrief overleggen.

Geen recht op een olieafgifteboekje hebben o.a.:

  • pleziervaart (vallende onder de wet pleziervaartuigen);
  • verenigingen (bijvoorbeeld de scouting).

Uitzondering niet beroepsmatige schepen

Niet beroepsmatige schepen langer dan 20 mtr. die - afhankelijk van het vaargebied - toch verplicht zijn om een olieafgifteboekje in hun bezit te hebben, kunnen bij de SAB een boekje aanvragen. Op basis van wettelijke bepalingen is deze doelgroep uitgesloten van deelname aan de SAB-regeling. Het afgeven van afval gebeurt op basis van een SAB-kaart (abonnement).

Wie vult het boekje in?

Het olieafgifteboekje wordt ingevuld en ondertekend door de milieubootschipper/afvalontvangstvoorziening.
Naast de aantekening in het olieafgifteboekje wordt de afgifte ook genoteerd op het "afgifteformulier S" (S-formulier). Dit formulier wordt door de milieubootschipper en de binnenvaartschipper ondertekend. Vanwege de aantekening in het olieafgifteboekje hoeft het S-formulier niet meer aan boord bewaard te worden. Dit is echter wel wenselijk in verband met een snellere afhandeling bij eventuele controle. De SAB adviseert om het S-formulier 5 jaar te bewaren volgens de huidige regelgeving.

Hoe lang moet het bewijs van afvalafgifte bewaard worden?

Het getekende afgiftebewijs moet een half jaar aan boord bewaard worden.

Wat doe ik met het boekje bij verkoop van het schip

Het olieafgifteboekje is scheepsgebonden. Dat betekent dat met de verkoop van het schip het boekje mee dient te worden gegeven aan de nieuwe eigenaar.
Wordt het schip uit de vaart genomen, dan dient u het olieafgifteboekje terug te sturen naar de SAB.

In het buitenland gekochte lege olieafgifteboekjes

In sommige landen worden er in de boekhandel nieuwe olieafgifteboekjes verkocht. Deze zijn echter pas geldig als ze door de bevoegde autoriteit zijn afgestempeld. In Nederland is de SAB in deze gemandateerd.
De SAB neemt deze boekjes in en ruilt ze kostenloos om voor een Nederlands afgestempeld en geregistreerd exemplaar. U betaalt dan alléén de kosten voor het afstempelen.

Is de informatie compleet voor u?

Invalid Input

264/500

Invalid Input
Invalid Input

Tarieven olieafgifteboek

Olieafgifteboek 

€ 68,26  

Registreren (Omruilen buitenlands boekje)

€ 49,82

Wijzigingen doorvoeren

€ 22,84

Tarieven per 1-1-2023 - Inclusief BTW

Bestel via onze webshop

Bestellingen via de webshop hebben een kortere verwerkingstijd en zijn goedkoper wat betreft de verzendkosten.

Ga naar de webshop...

© 2023 SAB All Rights Reserved.

Geachte bezoeker,

Onze website maakt gebruik van cookies. Deze zijn nodig voor het correct functioneren van onze website. Lees meer....

Accepteren

SAB Stichting Afvalstoffen & Vaardocumenten Binnenvaart (SAB) en cookies

Uiteraard respecteert de SAB uw privacy en heeft de SAB ervoor gezorgd dat u met de cookies niet persoonlijk kan worden geïdentificeerd. Gegevens die wel in de cookies staan opgeslagen, bewaart de SAB zorgvuldig en worden niet met andere partijen gedeeld (behalve onze affiliates) tenzij dit wettelijk verplicht is.
Om de website zo gebruiksvriendelijk mogelijk te maken, gebruikt de SAB tevens andere cookies. Deze cookies zijn afkomstig van: Google Analytics, Google +1, AddThis, Double Click, XGraph en Livechatinc. Google Analytics, Google +1 en AddThis leveren rapportages over hoe bezoekers onze website gebruiken. Om daarvan gebruik te kunnen maken, plaatst de SAB cookies. De cookies verzamelen onder meer anonieme gegevens over uw surfgedrag en IP-adres. de SAB heeft geen controle over wat deze partijen met de cookies doen.

In- en uitschakelen van cookies

Cookies kunt u in- en uitschakelen of verwijderen via uw browser.

 

Dit cookiebeleid is voor het laatst herzien op 09-01-2017

Mededeling