Scheepsmilieuplan

Het Scheepsmilieuplan (SMP) is ontwikkeld om onnodig afval te voorkomen en veilig om te gaan met onvermijdbaar afval. In samenwerking met de brancheorganisaties en verschillende overheidsdiensten (RIZA, Rijkswaterstaat, Inspectie Verkeer & Waterstaat, Havenbedrijf Rotterdam) is daarom een praktisch handboek ontwikkeld. Er komen diverse maatregelen aan de orde die kunnen bijdragen aan een milieuvriendelijker bedrijfsvoering, zoals technische verbeteringen en organisatorische & administratieve zaken. Buiten het voordeel voor de maatschappij als geheel heeft het ook voor binnenvaartondernemers grote voordelen. Vanwege haar milieuvriendelijkheid is de binnenvaart een goed en zeer bruikbaar marketinginstrument.

Het Scheepsmilieuplan is alleen nog digitaal verkrijgbaar. U kunt de onderdelen hieronder downloaden: