Algemene informatie olieafgifteboekje

In een olieafgifteboekje wordt de hoeveelheid en het soort scheepsafval geregistreerd welke is afgegeven door het bijbehorende schip.

Wie moet er in het bezit zijn van een olieafgifteboekje?

Elk beroepsmatig binnenvaartschip in Nederland dient in het bezit te zijn van een olieafgifteboekje. De binnenvaart is verplicht om al het scheepsafval (uitgezonderd huisafval en grof afval) beheerd af te geven aan een erkende ontvangstvoorziening (inzamelaar). Een olieafgifteboekje dient te worden aangevraagd door de eigenaar/exploitant van het schip.

Wie vult het boekje in?

Het olieafgifteboekje wordt ingevuld en ondertekend door de milieubootschipper/afvalontvangstvoorziening.

Naast de aantekening in het olieafgifteboekje wordt de afgifte ook genoteerd op het “afgifteformulier S” (S-formulier). Dit formulier wordt door de milieubootschipper en de binnenvaartschipper ondertekend.

Vanwege de aantekening in het olieafgifteboekje hoeft het S-formulier niet meer aan boord bewaard te worden. Dit is echter wel wenselijk in verband met een snellere afhandeling bij eventuele controle. De SAB adviseert om het S-formulier 5 jaar te bewaren volgens de huidige regelgeving.

Wat doe ik met het boekje bij verkoop van het schip

Het olieafgifteboekje is scheepsgebonden. Dat betekent dat met de verkoop van het schip het boekje mee dient te worden gegeven aan de nieuwe eigenaar.
Wordt het schip uit de vaart genomen, dan dient u het olieafgifteboekje terug te sturen naar de SAB.

Maak afspraak