Ecorekening - Algemene informatie

Vanaf 1 januari 2011 is deel A van het Scheepsafvalstoffenverdrag in werking getreden. Alle bedrijfsmatige binnenvaartschepen die onder het Verdrag vallen betalen een “afvalbeheersbijdrage”. Deze bijdrage wordt betaald bij de bunkering van gasolie en bedraagt € 10,- (per 1-1-2023) per kuub gebunkerde gasolie. Met deze bijdrage wordt de inzameling en verwerking van olie- en vethoudende scheepsafvalstoffen bekostigd. De afvalbeheersbijdrage kan worden voldaan door middel van een eco-rekening en CDNI App.

Ecorekening

Inloggen mijn SAB

Tarieven eco-rekening

Eco-rekening

Gratis

Afvalbeheersbijdrage
per m3 gasolie (2023)

€ 10,- per m3

Downloads

Opzegformulier ecorekening
SEPA Incasso machtigingsformulier
Intrekken SEPA Incasso

Bestel in onze webshop