Abonnementen | Algemene informatie

Sinds 1 november 2013 hebben schippers een abonnement bij de Stichting Afvalstoffen & Vaardocumenten Binnenvaart (SAB) nodig om overig scheepsbedrijfsafval af te geven langs rijksvaarwegen.

Het gaat daarbij om huisvuil en klein gevaarlijk afval (KGA, mits niet olie- en vethoudend). Er zijn verschillende abonnementen mogelijk. Met het abonnement kunnen schippers gebruikmaken van de gesloten afvalcontainers en milieuboten.

Het is niet verplicht om een abonnement te nemen. Schippers kunnen hun afval bijvoorbeeld ook in havens afgeven of zelf afspraken maken met een inzamelaar.

Grof afval wordt ook tot dit deel van het verdrag gerekend. Dit moet per kilo worden afgerekend en hiervoor moet men zich eerst registreren bij de SAB.

Mileuboot locaties bekijken Containerlocaties bekijken