Algemene informatie dienstboekjes

Een dienstboekje is een op naam gesteld document voor bemanningsleden van een beroepsmatig varend binnenschip. Elk lid van de bemanning, behoudens de schipper, van een binnenschip moet in het bezit zijn van een op naam gesteld dienstboekje. 

Het dienstboekje dient, voor personen die een patent of vaarbewijs willen verkrijgen, ook voor het aantonen van vaartijd en scheepsreizen op de Rijn en op andere vaarwegen.

Voor de schipper is een apart dienstboekje beschikbaar voor het registreren van zijn vaartijd welke nodig zijn voor het verkrijgen van certificaten/vergunningen (LNG, ADN, Rijnpatent plus uitbreiding en Grote konvooien).

Houders van een kwalificatiecertificaat Schipper

De houder van een Rijnpatent of een ander bewijs van bekwaamheid heeft het dienstboekje Schipper nodig voor het aantekenen van de scheepsreizen op die gedeelten, waarvoor het Rijnpatent of het bewijs van bekwaamheid niet geldt en waarvoor hij het met dit gedeelte wil uitbreiden, het behalen van LNG deskundige, ADN deskundige en Grote konvooien.

 

Downloads