Informatie betreffende functies in de binnenvaart (klik op een functie voor uitgebreidere informatie):

Deksman

De laagste kwalificatie in de binnenvaart is deksman. Deze persoon is minimaal 16 jaar en volgt geen binnenvaart-beroepsopleiding.

Lichtmatroos

De lichtmatroos is minimaal 15 jaar en in het bezit van een leer­overeenkomst die voorziet in het bezoeken van een schippers­vakschool of het volgen van een door de Minister erkende schriftelijke cursus die opleidt voor een gelijkwaardig diploma. Het verschil tussen deksman en lichtmatroos is dat de laatste een beroepsopleiding volgt en één jaar jonger mag zijn. Dit is gedaan om het volgen van een beroeps­opleiding te stimuleren.

Matroos (met opleiding)

Voor een matroos (met opleiding) gelden de volgende eisen: Moet minimaal 17 jaar oud zijn en in bezit zijn van:
  • een diploma matroos;
  • of een Verklaring praktijkexamen matroos (+ 60 vaardagen);
  • of een praktijkexamen schipper met minimaal praktijktoets 1 en diploma aspirant-schipper (+ 60 vaardagen).

Matroos (zonder opleiding)

Deze is minimaal 19 jaar en heeft een vaartijd als lid van de dekbemanning van minimaal drie jaar* in de binnenvaart of minimaal één jaar in de binnenvaart, aangevuld met twee jaar zeevaart, kustvaart of visserij. De snelste manier om matroos te worden is het volgen van een opleiding voor het beroep.

Volmatroos (met opleiding)

Volmatroos (Rijnvaart) (in het Duits Bootsmann) kan men op de volgende 2 manieren verkrijgen:
  • Met een vaartijd van minimaal één jaar* als matroos (met opleiding);
  • Door met goed gevolg eindexamen af te leggen na een driejarige opleiding aan een schippersvakschool.

Volmatroos (zonder opleiding)

Met een vaartijd in de binnenvaart van minimaal één jaar* als matroos ZO (Volmatroos - Binnenwateren). Met een vaartijd in de binnenvaart van minimaal twee jaar* als matroos ZO (Volmatroos - Rijnvaart).

Matroos-motordrijver

Deze functie is vervallen per 1 november 2017.

Stuurman

Met betrekking tot stuurman is de Rijnvaartervaring geschrapt, uitgezonderd voor diegenen die gebruik willen maken van de overgangsregeling genoemd bij de volmatroos. In beginsel kan iemand met één jaar* vaartijd in de binnenvaart vanaf de functie volmatroos stuurman worden; of in het bezit zijn van een Grootvaarbewijs, Groot/ Rijnschipperspatent.

Machinist

De machinist is minimaal 18 jaar en in het bezit van een diploma machinist of is minimaal 19 jaar en heeft ten minste 2 jaar als matroos-motordrijver (functie voor 1-11-2017) of 3 jaar vaartijd na de functie matroos  op een binnenschip met eigen motor(en) gevaren.

* Een (vaar)jaar bevat minimaal 180 vaardagen. Niet voldoende vaardagen? Dan is het (vaar)jaar pas behaald op het moment dat de 180 vaardagen behaald zijn. Dan pas gaat ook het volgende (vaar)jaar in.
 

Bij de aanvraag van uw eerste dienstboekje wordt bepaald welke functie op u van toepassing is. Om de functie te kunnen bepalen heeft de SAB van u documenten nodig.
Van belang kunnen zijn:

  • monsterboekje. Er kan echter maximaal 2 jaar vaartijd vanuit de zee-, kust- en visserijvaart
  • meegerekend worden, daarbij gelden 250 zeevaartdagen als één jaar vaartijd;
  • (kopieën van) binnenvaart- en scheepvaartdiploma's.
Vaartijd die behaald is tijdens het 15e levensjaar telt niet mee bij de bepaling van de functie.

In buitenlandse dienstboekjes worden geen functies buiten de Rijn toegekend wegens onbekendheid met wet- en regelgeving in het buitenland. Toegekende functies door CCR-landen worden door de SAB overgenomen.
Landen buiten de Rijnoeverstaten mogen geen functies op de Rijn toekennen. Dit is alleen toegestaan door de Rijnoeverstaten. Indien er door een land buiten de Rijnoeverstaat een Rijnfunctie wordt gegeven, dan wordt er niet zomaar een vervolg functie door de SAB gegeven. De vaartijd moet dan opnieuw worden (na)geteld.

Is de informatie compleet voor u?

Invalid Input

264/500

Invalid Input
Invalid Input

Tarieven dienstboekje

Nieuw of vervolg dienstboekje

€ 56,63

Controle & afstempelen

€ 21,33

Functiewijziging

€ 21,33

Tarieven per 1-1-2021 - Inclusief BTW

Dienstboekje vermist?

Een dienstboekje is een officieel document. Als deze vermist is dient u hiervan aangifte te doen bij de politie of aan de SAB balie. U krijgt dan een Kennisgeving van Vermissing, waarmee u bij ons weer een nieuw dienstboekje kunt aanvragen.

Bestel via onze webshop

Bestellingen via de webshop hebben een kortere verwerkingstijd en zijn goedkoper wat betreft de verzendkosten.

Ga naar de webshop...

Zelf uw gegevens inzien

Wist u dat u zelf uw gegevens digitaal kunt inzien? Zo kunt u uw persoonlijke gegevens bekijken, de bij ons geregistreerde vaartijden, diploma's, certificaten, enz.
Registreer uzelf voor toegang tot uw gegevens via www.iisr.eu

© 2020 SAB All Rights Reserved.

Geachte bezoeker,

Onze website maakt gebruik van cookies. Deze zijn nodig voor het correct functioneren van onze website. Lees meer....

Accepteren

SAB Stichting Afvalstoffen & Vaardocumenten Binnenvaart (SAB) en cookies

Uiteraard respecteert de SAB uw privacy en heeft de SAB ervoor gezorgd dat u met de cookies niet persoonlijk kan worden geïdentificeerd. Gegevens die wel in de cookies staan opgeslagen, bewaart de SAB zorgvuldig en worden niet met andere partijen gedeeld (behalve onze affiliates) tenzij dit wettelijk verplicht is.
Om de website zo gebruiksvriendelijk mogelijk te maken, gebruikt de SAB tevens andere cookies. Deze cookies zijn afkomstig van: Google Analytics, Google +1, AddThis, Double Click, XGraph en Livechatinc. Google Analytics, Google +1 en AddThis leveren rapportages over hoe bezoekers onze website gebruiken. Om daarvan gebruik te kunnen maken, plaatst de SAB cookies. De cookies verzamelen onder meer anonieme gegevens over uw surfgedrag en IP-adres. de SAB heeft geen controle over wat deze partijen met de cookies doen.

In- en uitschakelen van cookies

Cookies kunt u in- en uitschakelen of verwijderen via uw browser.

 

Dit cookiebeleid is voor het laatst herzien op 09-01-2017

Mededeling