Functies

Per 1 april 2023 kan er in “oude” dienstboekjes die afgegeven zijn vóór 1 april 2023 geen functiewijzigingen doorgevoerd worden. Er moet dan een nieuwe dienstboekje worden aangeschaft. Tevens moet er bij een eerste afgifte kwalificatiecertificaat een medische binnenvaartkeuring overlegd worden die niet ouder is dan 3 maanden.

Informatie betreffende functies in de binnenvaart (klik op een functie voor uitgebreidere informatie):

Functies

Deze persoon is minimaal 16 jaar en volgt geen binnenvaart-beroepsopleiding.
Er moet een basisopleiding veiligheid deksman zijn afgerond bij een door het CBR erkende opleider.

De lichtmatroos is minimaal 15 jaar en in het bezit van een leer­overeenkomst die voorziet in het bezoeken van een schippers­vakschool of het volgen van een door de Minister erkende schriftelijke cursus die opleidt voor een gelijkwaardig diploma.

Is ten minste 17 jaar met afgeronde binnenvaartopleiding van minimaal twee jaar en tenminste 90 vaardagen binnen deze opleiding (aan te tonen middels het dienstboekje) en in bezit van diploma matroos binnenvaart, diploma kapitein, stuurman-schipper of bootman, diploma VMBO (vanaf 1-7-2017 diploma keuzevakken met vakcodes 2105 t/m 2108 op de cijferlijst en de toets matroosvaardigheden)

of

is ten minste 18 jaar met diploma praktijkopleiding inclusief theorie tenminste 360 vaardagen in de binnenvaart (aan te tonen middels het dienstboekje), of  tenminste 180 vaardagen in de binnenvaart (aan te tonen middels het dienstboekje) én tenminste 250 dagen vaardagen in de zeevaart (aan te tonen middels het monsterboekje);

of

Een praktijkopleiding van ten minste 9 maanden en tenminste 90 vaardagen binnen deze opleiding of na afloop daarvan (aan te tonen middels het dienstboekje), aangevuld met:

– 5 jaar werkervaring vóór inschrijving van de opleiding;
of
– 500 vaardagen als deksbemanning op een zeeschip vóór inschrijving voor de opleiding;
of
– willekeurige beroepsopleiding van minimaal 3 jaar vóór de inschrijving van de opleiding.

Volmatroos kan men op de volgende 2 manieren verkrijgen:

  • Met een vaartijd van minimaal 180 vaardagen als matroos;of
  • Een binnenvaartopleiding van tenminste 3 jaar.

 

180 vaardagen in de functie volmatroos en geldig marifooncertificaat;

of

minimaal 500 vaardagen als kapitein op een zeeschip, diploma praktijkopleiding en geldig marifooncertificaat.

De machinist is minimaal 18 jaar en in het bezit van een diploma machinist;

of

is minimaal 19 jaar en heeft ten minste 2 jaar als matroos-motordrijver (functie voor 1-11-2017);

of

3 jaar vaartijd na de functie matroos op een binnenschip met eigen motor(en) gevaren (aan te tonen middels het dienstboekje).

* De functie machinist wordt alleen in een CCR dienstboekje afgegeven.

Minimaal 18 jaar met afgeronde binnenvaartopleiding van ten minste 3 jaar, tenminste 360 vaardagen binnen deze opleiding of na het afronden hiervan (aan te tonen middel een vaartijdverklaringen van SAB) en een geldig marifooncertificaat;

of

Minimaal 18 jaar met kwaliteitscertificaat stuurman, 180 vaardagen (aan te tonen middel een vaartijdverklaringen van SAB), diploma praktijkopleiding óf voldoen aan competentienormen en geldig marifooncertificaat of minimaal 18 jaar met tenminste 540 binnenvaart vaardagen (of 180 binnenvaart vaardagen en 500 zeevaartdagen) (aan te tonen middel een vaartijdverklaringen van SAB), diploma praktijkopleiding óf voldoen aan competentienormen en geldig marifooncertificaat

of

Binnenvaartopleiding van tenminste 1,5 jaar, aangevuld met:

  • minimaal 180 binnenvaart vaardagen gedurende de opleiding én minimaal 180 binnenvaart vaardagen na de opleiding (aan te tonen middel een vaartijdverklaringen van SAB) én;
  • 5 jaar werkervaring vóór de inschrijving voor het opleidingsprogramma of 500 dagen werkervaring op zeeschip vóór de inschrijving voor het opleidingsprogramma of beroepsopleiding van 3 jaar vóór de inschrijving voor het opleidingsprogramma én;
  • geldig marifooncertificaat.
Maak een afspraak