Tarieven

Werkgeversverklaring t.b.v.
afstempelen dienstboekje

Gratis op aanvraag

ADN-vaartijdverklaring
(Type C & G schepen)

€ 40,-

LNG-vaartijdverklaring

€ 40,-

Vaartijdverklaring t.b.v. CCV 
(Groot vaarbewijs, Zeilbewijs, enz.)

€ 25,08

Vaartijdverklaring Rijnreizen

€40,-

Vaartijdverklaring duplicaat
(Indien verloren of verlopen)

€13,36

Tarieven per 1-1-2023 – Inclusief BTW

Maak afspraak