Aanwijzingen OM HET SYSTEEM VANAF 9 AUGUSTUS TE KUNNEN GEBRUIKEN?

A) IK WIL DE APP GEBRUIKEN

De houders van een ECO-rekening moeten het volgende doen:

 
De houder van een ECO-rekening moet ervoor zorgen dat de schippers toegang krijgen tot de app voor de smartphone/tablet of PC/laptop. Om deze schippers de toegangsgegevens te kunnen verstrekken zodat zij de app kunnen gebruiken, moet hij voor elke schipper (of bemanningslid) een e-mailadres aangeven en dit koppelen aan de ECO-ID van het schip. De schipper ontvangt dan automatisch een e-mail met de verdere instructies.
 
Als er later nog schippers bijkomen, moet de ECO-rekeninghouder ook hun e-mailadres in het systeem invoeren. Als schippers uit het systeem verwijderd moeten worden, moet de toegang voor hen via het systeem worden ingetrokken. Als er gebruik wordt gemaakt van een smartphone die bij het schip hoort, hoeft er maar één enkel e-mailadres aangegeven te worden. Ook in dit geval worden de toegangsgegevens automatisch door het systeem naar het eerder ingevoerde e-mailadres verstuurd.
 
De schippers moeten het volgende doen:

 1. 1. App installeren: De app moet worden gedownload uit de app store van Google of Apple en worden geïnstalleerd.
 2. 2. Account aanmaken: De schipper wordt automatisch per e-mail uitgenodigd om een account aan te maken wanneer een houder van een ECO-rekening deze schipper voor het eerst aan een schip toewijst. Hij kan ook vooraf een account aanmaken zonder aan een schip te zijn toegewezen.

U kunt hier een uitgebreide gebruiksaanwijzing voor de app downloaden.

 
OPMERKING: Als de schipper reeds over een account beschikt, zijn de twee hierboven genoemde stappen niet nodig. In dat geval ontvangt de schipper automatisch een bericht dat hij toegang heeft gekregen tot een nieuwe ECO-ID.
 

B) IK WIL VOORLOPIG MET EEN GEPRINTE ECO-ID WERKEN

De houders van een ECO-rekening moeten het volgende doen:
 

 1. 1. ECO-ID printen: De ecorekeninghouder kan printbare QR-code’s generen via de webapp. Na het generen kan de QR-code afgdrukt worden in elk gewenst vorm.
 2. 2. Geprinte ECO-ID aan de schipper(s) overhandigen of aan boord achterlaten.

 
LET OP: de geprinte QR-code is slechts zes maanden geldig. Na het verstrijken van deze zes maanden kan de QR-code met de web-app gemaakt en uitgeprint worden. Geprinte QR-codes kunnen bovendien op elk gewenst moment door de ECO-rekeninghouder worden ingetrokken.

Voor nog meer uitleg inclusief video's verwijzen we u naar de CDNI webite (klik hier).

Graag willen wij u informeren over een belangrijke ontwikkeling met betrekking tot het betalingssysteem voor de verwijderingsbijdrage na het bunkeren van brandstof. Vanaf 9 augustus 2023 gaan we de overgang maken naar het nieuwe betalingssysteem, SPE-CDNI 3.0. Dit nieuwe systeem brengt een aantal belangrijke veranderingen met zich mee.
Het nieuwe systeem vervangt de ECO-kaarten en terminals bij het bunkerstation door een digitale oplossing: de ECO-ID. De ECO-ID is een QR-code die u via een app op uw smartphone, tablet, pc of laptop kunt gebruiken, of in geprinte vorm kunt tonen. De ECO-ID vervangt het betaalproces met ecokaarten en terminals bij de bunkerbedrijven na het bunkeren.

Wat betekent dit voor u?

Vanaf de eerste week van juli 2023 kunt u inloggen in het nieuwe systeem met uw “oude” bekende inloggegevens van het CDNI systeem (Niet Mijn-SAB inloggegevens). Hierover ontvangt u nog een bericht zodra het mogelijk is voor u om in te loggen.

Tijdens deze eerste fase kunt u nog geen transacties uitvoeren, maar u kunt wel alvast uw gegevens controleren, gebruikers aanmaken en koppelen aan de ECO-ID's die al door het systeem zijn gegenereerd voor uw schepen. Dit is nodig om uw bemanningsleden in staat te stellen om in te loggen in de app en transacties te verrichten zodra dit mogelijk is. Informatie over wanneer en waar u de app kunt downloaden volgt later.

Vanaf 9 augustus 2023 zal het mogelijk zijn om transacties uit te voeren in het nieuwe systeem en wordt de oude ECO-kaart gefaseerd buiten gebruik gesteld. Alle resterende saldo's in het oude systeem worden dan automatisch overgezet naar het nieuwe systeem.

Hier is een meer gedetailleerd overzicht van wat u moet doen om u voor te bereiden op deze overgang:

 • Algemene gegevens ecorekeninghouder:
  U dient na inloggen uw algemene gegevens van uw bedrijf te controleren. Controleer ook of alle schepen genoemd zijn.
 • Gebruikers toevoegen aan de app:
  U dient gebruikers (schipper en/of bemanning) toe te voegen en deze te koppelen aan de reeds gegenereerde ECO-ID's van de schepen in het systeem. Dit kan eenvoudig gedaan worden door het e-mailadres van de gebruiker in het systeem in te voeren en te koppelen aan de ECO-ID. Er wordt dan automatisch een e-mail gestuurd naar het betreffende e-mailadres met verdere instructies.
 • Gebruiker (schipper en/of bemanning) downloadt de app:
  Na het ontvangen van de e-mail met instructies kan de gebruiker de app downloaden en inloggen met de inloggegevens die ze per e-mail hebben ontvangen. Na het inloggen krijgen ze een overzicht te zien van een of meerdere schepen waarvoor zij betalingen kunnen doen.

Let op: details over de uitrol van de app, inclusief een directe downloadlink, zullen in een later stadium worden gecommuniceerd.

Een gebruiker kan voor meerdere schepen/ECO-ID’s toegang hebben gekregen van verschillende ecorekeningen. De app geeft dan een overzicht van schepen/ECO-ID’s en de gebruiker kan altijd het juiste schip kiezen waarmee is gebunkerd. Een gebruiker van de app kan enkel een betaling verrichten en heeft geen toegang tot gegevens van de ecorekeninghouder zoals bijvoorbeeld het saldo.
Te allen tijde kan de toegang worden ingetrokken door de ecorekeninghouder als bijvoorbeeld de gebruiker (schipper en/of bemanningslid) niet meer werkzaam is op het schip.

Indien u ervoor kiest om met een geprinte QR-code te werken, dient u de volgende stappen te volgen:

 • Printen van de QR-code:
  U kunt een afdrukbare QR-code genereren via het nieuwe systeem. De reeds gegenereerde ECO-ID kan worden weergegeven en geprint in de vorm van een QR-barcode.
 • Overhandigen van de geprinte QR-code aan de gebruiker (schipper en/of bemanningslid):
  De geprinte QR-code kan aan de gebruiker worden overhandigd of aan boord worden achtergelaten.

Let op: de geprinte ECO-ID QR-code is slechts zes maanden geldig. Na het verstrijken van deze zes maanden moet u een nieuwe QR-code genereren en printen.

Ook bij een geprinte QR-code geldt dat de ecorekeninghouder te allen tijde het gebruik ervan kan intrekken. Een ingetrokken QR-code kan niet meer gebruikt worden voor de betaling van de verwijderingsbijdrage.

Hoe werkt dit in de praktijk na het bunkeren?

Het gebruik van het nieuwe systeem is ontworpen om eenvoudig en efficiënt te zijn, zowel voor het bunkerstation als voor de bemanningsleden van het schip. Hier volgt een stap-voor-stap uitleg van een typische transactie:

 • Transactie starten:
  Het bunkerstation start een transactie in de app en scant de QR-code van het schip, welke zichtbaar is in de app van de schipper/bemanningslid op een telefoon of tablet of de geprinte QR-code.
 • Schip identificeren:
  Na het scannen van de QR-code ziet het bunkerstation om welk schip het gaat en kan dan verifiëren dat het de juiste is.
 • Brandstofgegevens invoeren:
  Het bunkerstation voert het aantal gebunkerde liters brandstof in en bevestigt de gegevens door op 'OK' te klikken.
 • Notificatie naar schipper/bemanningslid:
  De schipper/bemanningslid ontvangt direct een notificatie in de app met de door het bunkerstation ingevoerde informatie. De schipper/bemanningslid kan de gegevens controleren en, indien correct, akkoord geven. Als er iets niet klopt, kan hij de transactie afwijzen.
 • Digitale ontvangstbevestiging:
  Na goedkeuring ontvangen beide partijen in de app een digitaal transactiebewijs. Dit transactiebewijs kan altijd worden ingezien via de app. Ook de ECO-rekeninghouder kan het transactiebewijs inzien door in te loggen in het systeem. 

Uiteraard kunnen er zich situaties voordoen die de bovenstaande procedure veranderen, bijvoorbeeld als er geen internet beschikbaar zou zijn op het moment van de transactie. Het hele systeem is hierop ingericht, en verdere details over uitzonderingssituaties worden binnenkort verder gecommuniceerd middels veelgestelde vragenlijsten.

Binnenkort zullen wij u verder informeren over de stand van zaken en u voorzien van verdere details over de werking van het nieuwe SPE-CDNI systeem.

Persbericht van CCR: 
https://www.cdni-iwt.org/nieuws/vervanging-van-het-elektronische-betalingssysteem-van-het-cdni-spe-cdni-een-nieuwe-stap-in-de-richting-van-een-verdere-digitalisering-van-de-binnenvaart/?lang=nl

Sinds 1 januari 2011 wordt de afvalbeheersbijdrage voor scheepseigenaren geïnd via een ecokaart en een betaalterminal na het bunkeren. Na 12 jaar gebruik van deze systemen is gebleken dat ze verouderd en storingsgevoelig zijn. Voorbeelden hiervan zijn de afhankelijkheid van verouderde mobiele internettechnologie (2G), problemen met de leesbaarheid en beschikbaarheid van de ecokaart, en de achterhaalde techniek van de betaalterminal. Vanwege het aflopen van het huidige contract voor het SPE-CDNI systeem, wordt er nu gewerkt aan een geüpdatet SPE-CDNI systeem, waarbij rekening wordt gehouden met de nieuwste technologieën en mogelijkheden.

Wat gaat er veranderen?

Het vernieuwde SPE-CDNI systeem zal gebruikmaken van moderne communicatie- en softwaretechnologieën. De ecokaart en betaalterminal zullen verdwijnen en vervangen worden door een digitale app. Deze app zal beschikbaar zijn voor smartphones, tablets en PC's/laptops. Er komt een app voor de schipper/eigenaar en een aparte app voor het bunkerstation. Met deze apps kan de afvalbeheersbijdrage eenvoudig en snel draadloos worden betaald. Het oude papieren printbonnetje komt te vervallen; in plaats daarvan wordt het bonnetje voortaan digitaal beschikbaar gesteld. Via de app kunnen gebruikers op elk moment hun gegevens en transacties raadplegen.

Hoe werkt het nieuwe systeem in de praktijk tijdens het bunkeren?

De nieuwe methode voor het betalen van de afvalbeheersbijdrage zal grotendeels hetzelfde blijven. In plaats van de ecokaart te gebruiken, opent u de app om een code te laten scannen door het bunkerstation. Het bunkerstation voert vervolgens het aantal liters gebunkerde gasolie in zijn eigen app in. Hierna ontvangt u een melding om de betaling te bevestigen. Na uw bevestiging is de transactie voltooid.

Stap voor stap transactieprocedure:

 • Schipper/eigenaar opent zijn app, een laat een barcode zien aan het bunkerstation
 • Bunkerstation opent zijn app en scant de barcode
 • Bunkerstation vult het aantal gebunkerde liters in
 • Schipper/eigenaar ontvangt een melding op zijn app met de ingevoerde gegevens om akkoord te geven
 • Na akkoord door de schipper/eigenaar is de transacte voltooid.

Wat moet u doen als schipper/eigenaar

Omdat de ecokaart zal verdwijnen, en middels een app de afvalbeheersbijdrage betaald gaat worden, zijn er een aantal veranderingen in u account. Zodra het nieuwe systeem in werking is, kunt u inloggen met de bij u bekende inloggegevens. Bij de eerste keer inloggen wordt er gevraagd uw wachtwoord te wijzigen. Na het inloggen vindt u alle gegevens terug, inclusief uw schepen. Waar u voorheen ecokaarten uitdeelde aan uw bemanningsleden, moet nu uw bemanningsleden toegang gegeven tot de app waarmee zij een transactie kunnen uitvoeren. Dit kan heel eenvoudig in het systeem door een emailadres in te voeren die u toegang wilt geven. De persoon achter dit emailadres ontvangt dan verdere instructies voor het downloaden van de app en inloggegevens. Personen die u toegang geeft kunnen geen gegevens van uw account inzien, het is alleen voor het betalen van de verwijderingsbijdrage. U kunt geheel zelf beheren wie toegang heeft en u kunt de toegang ook weer direct intrekken. Tevens is het mogelijk om vanuit uw account een barcode op papier uit te printen met een beperkte houdbaarheid in het geval de betaling via de app niet mogelijk is.

Wat kan ik met de app van schipper/eigenaar?

De app is alleen bedoeld voor het betalen van de afvalbeheersbijdrage. Waar dit voorheen met de ecokaart gebeurde, gebruikt u nu de app. Als u toegang heeft gekregen tot meerdere schepen en bedrijven, vindt u hier een overzicht van in uw app. U selecteer dan het juiste schip om een transactie te starten. Na het selecteren van het juiste schip zal de app een barcode tonen waar uw bunkerstation om zal vragen en scannen. Nadat het bunkerstation de bunkergegevens heeft ingevoerd in zijn eigen app, ontvangt u een bericht met deze gegevens en een mogelijkheid om akkoord te geven om de transactie te voltooien. Het “oude” papieren bonnetje wordt digitaal verzonden naar de ecorekeninghouder. U kunt de app ook gebruiken om een overzicht van transacties te bekijken.

Wat kan ik met de app van het bunkerstation?

Na het bunkeren wordt deze app gebruikt om een transactie te starten. Dit is in principe hetzelfde als voorheen met de betaalterminal. U scant de barcode van de schipper/eigenaar en de app zal de gegevens van het schip tonen voor verificatie. U vult het aantal liters in, en de schipper/eigenaar ontvangt een melding hiervan om akkoord te geven. Het “oude” papieren bonnetje wordt digitaal verzonden naar het bunkerstation.

Voor bunkerstations is het ook mogelijk om via een webbrowser op een PC of laptop een transactie te starten. U kunt dan geen barcode scannen, maar het schip handmatig op zoeken en de transactie te starten.

Voordelen van het nieuwe systeem

Het nieuwe systeem biedt diverse voordelen ten opzichte van het oude systeem:

 • Verbeterde beschikbaarheid en stabiliteit: Het gebruik van moderne technologieën zorgt voor een stabieler en beter beschikbaar systeem.
 • Snellere en eenvoudigere betalingen: Met de apps kunnen betalingen sneller en eenvoudiger worden uitgevoerd.
 • Toegang tot digitale bonnetjes en transactiegegevens: Gebruikers kunnen op elk moment hun digitale bonnetjes en transactiegegevens inzien, wat zorgt voor meer overzicht en gemak.
 • Minder afhankelijkheid van fysieke middelen: Door het verdwijnen van de ecokaart en de betaalterminal wordt het systeem minder afhankelijk van fysieke middelen, wat zal leiden tot minder storingen en problemen.

Vanaf 1 april is het zover: Nieuwe RSP van kracht

Met ingang van 1 april 2023 is het nieuwe Reglement betreffende het Scheepvaartpersoneel op de Rijn (RSP) van kracht. Dit brengt een aantal belangrijke veranderingen met zich mee voor de bemanningsleden in de binnenvaart. Zo zijn aanvullende eisen voorzien voor het verkrijgen van een functie en worden er nieuwe dienstboekjes geïntroduceerd.

Nieuw model dienstboekje

Vanaf 1 april 2023 zal de SAB het nieuwe model dienstboekje uit gaan geven: “Dienstboekje gecombineerd met kwalificatiecertificaten”. Een belangrijke verandering in dit model is dat er geen 2 verschillende functies meer worden afgegeven. In plaats van een functie op de nationale wateren en een functie op de Rijn is dit nu gecombineerd tot 1 functie welke geldig is op alle Europese wateren en wateren van de CCR landen. Deze functie wordt dan “kwalificatiecertificaat” genoemd, bijvoorbeeld Kwalificatiecertificaat Matroos.

Het dienstboekje hoeft tevens niet meer elk jaar gestempeld te worden. Hou echter in de gaten dat alleen vaardagen geldig worden gestempeld en geregistreerd die niet ouder zijn dan 15 maanden op het moment dat het dienstboekje wordt overlegd voor controle bij een bevoegde autoriteit. Door deze wijziging komt de aantekening op pagina 10 te vervallen. Het aanleveren van kopieën van het vaartijdenboek blijft ongewijzigd.

Aanvullende eisen voor het verkrijgen van een eerste gecombineerde dienstboekje

Om voor de eerste keer een dienstboekje met kwalificatiecertificaat Deksman te verkrijgen moet men een pasfoto, geldig legitimatiebewijs en een medische binnenvaartkeuring ( niet ouder dan 3 maanden) overleggen. Vanaf 1 april 2023 moet men naast de eerdere genoemde stukken ook een basisopleiding veiligheid deksman afronden bij een door het CBR erkende opleider en het certificaat overleggen bij de aanvraag.

Schippersboekje

Met ingang van 18 januari 2022 is, als gevolg van de EU Richtlijn, een dienstboekje specifiek voor de kwalificatiecertificaat schipper geïntroduceerd. Door het van kracht worden van het RSP wordt ook in dit reglement dit dienstboekje overgenomen. Een bezitter van een kwalificatiecertificaat schipper heeft dit boekje nodig om vaartijd aan te tonen voor het aanvragen van:

 • een specifieke vergunning voor het varen op de Rijn of uitbreiding hiervan,
 • een EU kwalificatiecertificaat binnenvaart – Deskundige op het gebied van vloeibaar gas (LNG),
 • een specifieke vergunning voor het varen met Grote Konvooien.

Is de persoon in het bezit van een groot vaarbewijs (A/B), welke is afgegeven voor 18 januari 2022, dan moet hij eerst naar het CBR (of naar de autoriteit van het land waar het groot vaarbewijs is afgegeven) om deze om te wisselen voor het kwalificatiecertificaat schipper. Vervolgens kan de persoon met dit certificaat een dienstboekje schipper bij de SAB aanvragen.

ADN

Als gevolg van deze wijzigingen in de EU Richtlijn en het RSP vinden er ook een aantal wijzigingen plaats met betrekking tot het bijhouden van de vaartijd in het kader van de ADN voorschriften.

Met ingang van 1 september 2023 moeten ook de werkzaamheden aan boord van een type C of G schip in het kader van de voorschriften van het ADN aangetoond worden met een dienstboekje, een vaartijdenboek en het Certificaat van Goedkeuring (CvG) van betrokken schip (of schepen) van het type C of G.

Op duwbakken is het niet verplicht een vaartijdenboek aan boord te hebben en bij te houden. Om ADN-vaartijd aan te tonen en af te stempelen die aan boord van duwbakken zijn gemaakt, mag in plaats van het overleggen van het vaartijdenboek een werkgeversverklaring opgesteld worden. Een format hiervoor is verkrijgbaar op de SAB-website (sabni.nl).

In het kort de belangrijkste veranderingen in het verkrijgen van een functie

 • bij deksman vooraf een “basisopleiding veiligheid deksman”;
 • bij eerste wijziging van een functie een “medische binnenvaartkeuring” (niet ouder dan 3 maanden) en indien oud dienstboekje vol is en wordt vervolg door een nieuw model dienstboekje;
 • altijd maar één functie op alle wateren (EU + CCR) en
 • eerdere wijzigingen met ingang van 18 januari 2022 vindt u hier (link).

Versoepeling aantonen vaardagen Rijnpatent

Voor het aantonen en verkrijgen van vaardagen op de Rijn, middels een vaartijdverklaring, was de eis dat het desbetreffende traject 16 x moest worden afgelegd. Dit wordt per 1 april 2023 teruggebracht naar 3 reizen in elke richting, echter wel in de afgelopen 3 jaar (was 10 jaar).

Alles op een rij

Alle belangrijke veranderingen op een rij:

 • Vanaf 1 april 2023 wordt alleen het nieuwe model dienstboekje uitgegeven die geldig is in alle Europese en CCR landen.
 • Functies worden “Kwalificatiecertificaat” genoemd.
 • Elk jaar verplicht afstempelen van het dienstboekje komt te vervallen. Echter wanneer het boekje ter controle aangeboden wordt, worden alleen vaardagen geteld die niet ouder zijn dan 15 maanden op moment van controle.
 • Aantekening “pagina 10” komt te vervallen.
 • Voor het verkrijgen van een eerste dienstboekje moet, naast het aanleveren van een pasfoto, geldig legitimatie bewijs en een medische binnenvaartkeuring, een basisopleiding veiligheid zijn afgerond bij een door het CBR erkende opleider.
 • Bij eerste afgifte van kwalificatiecertificaat moet er een medische binnenvaartkeuring (niet ouder dan 3 maanden) overlegd worden.
 • Als uw oude dienstboekje (uitgegeven vóór 1 april 2023) omgeruild moet worden voor het nieuwe model moet er ook een medische binnenvaartkeuring (niet ouder dan 3 maanden) overlegd worden.
 • Versoepeling van 3 reizen in elke richting in de afgelopen 3 jaar voor een Rijnpatent in plaats van 16 keer.

Wijzigingen in het RSP

Met ingang van 1 april 2023 is het nieuwe Reglement betreffende het Scheepvaartpersoneel op de Rijn (RSP) van kracht. De belangrijkste wijzigingen in het kort samengevat:

 • Een eerste dienstboekje met deksman is alleen te verkrijgen na een afgeronde basisopleiding veiligheid.
 • Opname van EU richtlijn 2017/2397) in het RSP van de kwalificatiecertificaten, dienstboekjes en het vaartijdenboek. De CCR-documenten voldoen daardoor aan dezelfde eisen als de EU-documenten en zijn daarom geldig in alle EU-lidstaten.
 • Modernisering van de voorwaarden voor machinisten en het verkrijgen van sport- en overheidspatenten.
 • Verspoeling van aantonen van kennis op riviergedeelten voor het varen op Rijngedeelten met specifieke risico’s. De eis van het desbetreffende traject 16 x moest worden afgelegd wordt teruggebracht naar 3 reizen in elke richting, echter wel in de afgelopen 3 jaar (was 10 jaar).

Meer informatie vanuit het CCR vindt u hier. Uiteraard zal het nieuwe RSP met ingang van 1 april 2023 ook op de website van CCR te vinden zijn.

Wijziging aantonen ADN-vaartijd voor een ADN-vaartijdverklaring per 1 september 2023

Op 18 januari 2022 is de Europese Richtlijn 2397 in werking getreden. Door middel van een noodregeling is deze Richtlijn gedeeltelijk opgenomen in de Nederlandse regelgeving. De noodregeling schrijft o.a. enkele voorschriften voor m.b.t. het nieuwe “Schippers dienstboekje”. De algemene strekking van de Richtlijn/noodregeling is dat de personen, voor LNG – Rijnpatent en Grote Konvooien, zijn reizen daadwerkelijk moet aantonen in zijn dienstboekje/schippersdienstboekje.

 

Na overleg met het Ministerie is besloten om de zienswijze van de nieuwe Richtlijn ook door te trekken in het aantonen van ADN-vaartijd op een Type C of G schip. In het kader hiervan kunnen deze reizen niet enkel d.m.v. een werkgeversverklaring of enkel een vaartijdenboek worden aangetoond.

De reizen moeten dan ook worden aangetoond met het dienstboekje en het vaartijdenboek en het Certificaat van Goedkeuring (CVG) van betrokken schip (of schepen) van het type C of G. Deze reizen mogen niet ouder zijn dan 15 maanden ten tijde van afgeven vaartijdverklaring ADN.

 

Schippers

Voor schippers die in bezit zijn van het nieuwe Kwalificatiecertificaat Schipper is er een nieuw dienstboekje voorgeschreven namelijk het “Schippersboekje”.  Schipper moeten hun ADN-vaartijd aantonen met afgestempelde vaardagen op een type C of G schip. Het afstempelen van vaardagen gebeurt op de algemene manier met het vaartijdenboek bij een officiële instantie. Een schippersboekje is alleen verkrijgbaar op vertoon van een Kwalificatiecertificaat Schipper die bij het Centraal Bureau Rijvaardigheden (CBR) aan te vragen is.

 

Omdat nog niet elke schipper in aanmerking kan komen voor een Kwalificatiecertificaat Schipper bij het CBR, mag er ook gebruikt gemaakt worden van een “reguliere” dienstboekje.

 

Deksman t/m stuurman

Overige bemanningsleden moeten ADN-vaartijd aantonen met het “reguliere” dienstboekje. Ook hiervoor geldt dat zij hun ADN-vaartijd aantonen met afgestempelde vaardagen op een type C of G schip. Het afstempelen van vaardagen gebeurt op de algemene manier met het vaartijdenboek bij een officiële instantie.

 

Vaartijd op duwbakken

Duwbakken zijn niet verplicht een vaartijdenboek aan boord te hebben of bij te houden. Om ADN-vaartijd aan te tonen en af te stempelen die aan boord van duwbakken zijn gemaakt, mag in plaats van het overleggen van het vaartijdenboek een werkgeversverklaring opgesteld worden. Een format hiervoor is verkrijgbaar op de SAB-website.

 

Concreet

 

 • Per 1 september 2023 kan ADN-vaartijd alleen aangetoond worden met een dienstboekje voor het verkrijgen van een ADN-vaartijdverklaring.
 • ADN-vaartijd in het dienstboekje moet tijdig ter controle overlegd worden met een vaartijdenboek (origineel of afdrukken/afbeeldingen op usb stick) bij een officiële instantie (ten tijde van controle maximaal 15 maanden terug).
 • Bemanningsleden die vaartijd opbouwen op duwbakken overleggen een werkgeversverklaring ter controle en afstempelen van de vaartijd in het dienstboekje.
 • Bij het aanvragen van een ADN-vaartijdverklaring moet ook het Certificaat van Goedkeuring van het schip/duwbak worden overlegd.

Verhoging van de verwijderingsbijdrage per 1-1-2023

De CVP heeft ingestemd met de verhoging van de verwijderingsbijdrage voor olie- en vethoudend afval op basis van het verslag dat hiervoor is opgesteld door het Internationaal Verevenings- en Coördinatieorgaan (IVC) en rekening houdend met het advies van de erkende organisaties. Het nieuwe tarief van 10,00 € per 1000 l geleverde gasolie zal ingaan op 1 januari 2023. Het oorspronkelijke tarief van 7,50 € werd voor de eerste keer verhoogd in 2021 en bedraagt sindsdien 8,50 €.
 
Er zijn verschillende factoren die voor de Verdragsluitende Partijen de aanleiding vormden om over te gaan tot deze verhoging:

 • Aanhoudend stijgende kosten van de inzameling, inname en verwerking van het oliehoudend afval bij een conjunctuur met een hoge inflatie: De huidige algemene economische conjunctuur heeft tot gevolg, mede door de oorlog in Oekraïne, dat de energieprijzen binnen enkele weken geëxplodeerd zijn. Dit heeft en zal ernstige consequenties hebben voor het systeem.
 • De financiële structuur van het systeem moet geconsolideerd worden: de verhoging van de bijdrage tot 8,50 € heeft maar nét en tijdelijk een evenwicht opgeleverd en het evenwicht binnen het systeem is zeer wankel.
 • De wens om een kwalitatief hoog dienstverleningsniveau te behouden: dit is een uitgesproken wens van het bedrijfsleven en de verdragsluitende partijen. Het is belangrijk dat het bedrijfsleven over een efficiënt systeem beschikt waarmee aan de milieuverplichtingen voldaan kan worden.
 • Gelet op bovenstaande elementen blijft het uitermate moeilijk en onzeker om in het licht van de huidige conjunctuur en economische situatie een stabiel tarief voor een langere periode vast te leggen, hoewel dat wel wenselijk wordt geacht en gehoopt wordt en door het bedrijfsleven als wens te kennen is gegeven.

 
Deze verschillende factoren worden in het uitgebreide jaarverslag over de evaluatie van de verwijderingsbijdrage nader toegelicht. Dit verslag is te vinden op de website van het CDNI.

Pagina 1 van 5

Bestel via onze webshop

U kunt snel eenvoudig uw vaardocumenten bestellen via onze webshop.

Bestellingen via de webshop worden sneller afgehandeld en zijn goedkoper in verzendkosten.

Klik hier voor onze webshop.

Openingstijden balie

SAB balie alleen op afspraak.
Maak hier uw afspraak.

Maandag 09:00 - 16:00
Dinsdag 09:00 - 16:00
Woensdag 09:00 - 16:00
Donderdag 09:00 - 16:00
Vrijdag 09:00 - 16:00
Zaterdag Gesloten
Zondag Gesloten

Bekijk hier eventuele gewijzigde openingstijden

Bezoekadres

Waalhaven Z.Z. 19
3089 JH Rotterdam

Tel : +31 (0) 10 798 98 98
Fax: +31 (0) 10 404 80 19

Postadres

Postbus 5700
3008 AS Rotterdam

© 2023 SAB All Rights Reserved.

Geachte bezoeker,

Onze website maakt gebruik van cookies. Deze zijn nodig voor het correct functioneren van onze website. Lees meer....

Accepteren

SAB Stichting Afvalstoffen & Vaardocumenten Binnenvaart (SAB) en cookies

Uiteraard respecteert de SAB uw privacy en heeft de SAB ervoor gezorgd dat u met de cookies niet persoonlijk kan worden geïdentificeerd. Gegevens die wel in de cookies staan opgeslagen, bewaart de SAB zorgvuldig en worden niet met andere partijen gedeeld (behalve onze affiliates) tenzij dit wettelijk verplicht is.
Om de website zo gebruiksvriendelijk mogelijk te maken, gebruikt de SAB tevens andere cookies. Deze cookies zijn afkomstig van: Google Analytics, Google +1, AddThis, Double Click, XGraph en Livechatinc. Google Analytics, Google +1 en AddThis leveren rapportages over hoe bezoekers onze website gebruiken. Om daarvan gebruik te kunnen maken, plaatst de SAB cookies. De cookies verzamelen onder meer anonieme gegevens over uw surfgedrag en IP-adres. de SAB heeft geen controle over wat deze partijen met de cookies doen.

In- en uitschakelen van cookies

Cookies kunt u in- en uitschakelen of verwijderen via uw browser.

 

Dit cookiebeleid is voor het laatst herzien op 09-01-2017

Mededeling
feed-image SAB Nieuws