Per 1 april 2023 kunnen we geen functiewijzigingen doorvoeren in oude model dienstboekjes uitgegeven vóór 1 april 2023. Vaardagen kunnen wel afgestempeld worden. Als u toch een functiewijziging wenst, dan wordt er een nieuw model boekje afgeven met het nieuwe kwalificatiecertificaat. In dit geval is er ook een medische binnenvaartkeuring die niet ouder is dan 3 maanden nodig.

Voor het controleren & afstempelen van uw vaartijd in uw dienstboekje hebben wij het volgende nodig:

 • Een volledig ingevuld aanvraagformulier;
 • Uw huidige dienstboekje *;
 • Het vaartijdenboek**.

  * Bij een niet door de SAB afgegeven dienstboekje verzoeken wij u (een kopie van) het paspoort of de identiteitskaart te overleggen.
  ** Kopieën op papier of USB-stick is ook toegestaan, telefoon of per mail is niet mogelijk. Let op! De SAB kan alléén JPG- en PDF-bestanden openen. Als kopieën op een USB-stick aanlevert, zorg er dan voor dat de bestanden op volgorde genummerd zijn, en dat de foto's niet gedraaid zijn. Anders worden de kopieën geweigerd.

 U kunt een aanvraag voor het controleren & afstempelen van uw vaartijd doen:

 • Via de webshop.
  U kunt de gevraagde documenten digitaal uploaden bij uw bestelling en afrekenen middels iDEAL. Uw huidige dienstboekje stuurt u per post na o.v.v. het ordernummer.
  Doorgaans wordt uw bestelling binnen 2 tot 3 werkdagen in behandeling genomen. Wij sturen uw bestelling weer aangetekend naar u terug.
 • Per post. 
  U stuurt uw aanvraag en bovengenoemde documenten naar Postbus 5700, 3008 AS te Rotterdam.  
  Aanvragen per post hebben een langere verwerkingstijd (+- 14 werkdagen). Als uw aanvraag gereed is ontvangt u per mail een factuur welke u op verschillende methodes kan betalen. Als de betaling is ontvangen sturen wij uw documenten aangetekend op.
 • Aan de SAB balie. 
  Maak uw afspraak hier...

 

Kan iemand anders voor mij afstempelen?

De houder van een dienstboekje hoeft niet persoonlijk aanwezig te zijn voor het afstempelen/functiewijziging aan de balie. Dit mag ook door iemand anders gedaan worden. Neem wel een kopie legitimatiebewijs mee en een ingevuld aanvraagformulier met de gegevens van de houder van het dienstboekje.


Wel of geen dienstboekje afstempelen

U hoeft het boekje niet meer jaarlijks te laten afstempelen en uw vaartijd bij te houden als u de functie stuurman bezit en u geen intentie heeft om het Groot Vaarbewijs of het Groot- of Rijnschipperspatent te halen, c.q. uit te breiden. Op pagina 10 van het dienstboekje dient dan wel de aantekening "is niet voornemens een schipperspatent te verkrijgen" aangebracht te worden. Deze aantekening dient door de SAB officieel afgestempeld te worden (komt per 1 april 2023 met het nieuwe RSP te vervallen).

U heeft een dienstboekje Schipper nodig voor het aantonen van vaartijd voor LNG & ADN C en/of G deskundige, Rijnpatent en/of uitbreiding en Grote konvooien.

Aanvullende informatie inzake dienstboekjes uit Polen, Roemenië, Bulgarije, Hongarije, Tsjechië, Slowakije en Oostenrijk": Wederzijdse erkenning dienstboekjes door ‘Administratieve Overeenstemming’

De CCR en de bevoegde nationale overheidsinstanties van Oostenrijk, Bulgarije, Polen, Roemenië, Hongarije, Slowakije en Tsjechië hebben op 8 december 2010 in Straatsburg een ‘Administratieve Overeenstemming’ over de wederzijdse erkenning van dienstboekjes ondertekend. Deze overeenkomst is voor alle ondertekende partijen, zoals voorzien in artikel 11, op 1 juli 2011 van kracht geworden. Praktisch gezien houdt dit in dat de SAB de vaartijd in deze dienstboekjes telt vanaf 1 juli 2011 m.u.v. de vaartijd in Hongaarse boekjes. Deze vaartijd telt de SAB vanaf 1 december 2011 i.v.m. een latere validatiedatum. Voor meer informatie over de’ Administratieve Overeenstemming’, zie de website van de CCR (www.ccr-zkr.org).

Wisseling werkgever

Als u dienst neemt op een ander schip, dient u kopieën van het vaartijdenboek met u mee te nemen die betrekking hebben op de niet afgestempelde vaartijd in uw boekje. Zonder dit aantoonbaar bewijs kunnen wij uw aanvraag tot het afstempelen van de betreffende vaartijd niet in behandeling nemen.

Niet overleggen vaartijdenboek

Mocht u om welke reden dan ook geen (kopieën van het) vaartijdenboek kunnen overleggen, dan dient u in het geval van een examenaanvraag of aanvraag vaarbewijs, uw mogelijkheden rechtstreeks te overleggen met de examinerende en uitgevende instantie (CCV Examenhuis). Met uitzondering van houders van een dienstboekje:
 • die afwisselend op vaartuigen van één bedrijf/rederij dienst doen die een bij de SAB
  bekend dienstrooster of vaarschema hanteerd;
 • werkzaam op schepen waarvoor geen verplichting geldt tot het bijhouden van een vaartijdenboek;
 • die afwisselend op vaartuigen van verschillende bedrijven/rederijen dienst doen via een uitzendbureau;
 • die afwisselend op vaartuigen van één bedrijf dienst doen, welke een traject over korte afstand
  bevaren. Bedoeld wordt: veerboten, watertaxi's, bunker- en rondvaartboten en andere servicevaartuigen.

Deze houders van een dienstboekje kunnen bij de SAB een vaartijdverklaring aanvragen welke kan worden ingevuld en ondertekend door de werkgever.

Om teleurstellingen en irritatie te voorkomen adviseren wij u het boekje goed te lezen en zorgvuldig te behandelen. De regels en voorbeelden zijn duidelijk weergegeven. Als bezitter van het dienstboekje draagt u de verantwoordelijkheid over het gebruik daarvan.

Is de informatie compleet voor u?

Invalid Input

264/500

Invalid Input
Invalid Input

 

 

Tarieven dienstboekje

Nieuw of vervolg dienstboekje
Schipper en overige bemanning)

€ 60,66

Controle & afstempelen

€ 22,84

Functiewijziging

€ 22,84

Tarieven per 1-1-2023 - Inclusief BTW

Dienstboekje vermist?

Een dienstboekje is een officieel document. Als deze vermist is dient u hiervan aangifte te doen bij de politie of aan de SAB balie. U krijgt dan een Kennisgeving van Vermissing, waarmee u bij ons weer een nieuw dienstboekje kunt aanvragen.

Bestel via onze webshop

Bestellingen via de webshop hebben een kortere verwerkingstijd en zijn goedkoper wat betreft de verzendkosten.

Ga naar de webshop...

Zelf uw gegevens inzien

Wist u dat u zelf uw gegevens digitaal kunt inzien? Zo kunt u uw persoonlijke gegevens bekijken, de bij ons geregistreerde vaartijden, diploma's, certificaten, enz.
Registreer uzelf voor toegang tot uw gegevens via www.iisr.eu

© 2023 SAB All Rights Reserved.

Geachte bezoeker,

Onze website maakt gebruik van cookies. Deze zijn nodig voor het correct functioneren van onze website. Lees meer....

Accepteren

SAB Stichting Afvalstoffen & Vaardocumenten Binnenvaart (SAB) en cookies

Uiteraard respecteert de SAB uw privacy en heeft de SAB ervoor gezorgd dat u met de cookies niet persoonlijk kan worden geïdentificeerd. Gegevens die wel in de cookies staan opgeslagen, bewaart de SAB zorgvuldig en worden niet met andere partijen gedeeld (behalve onze affiliates) tenzij dit wettelijk verplicht is.
Om de website zo gebruiksvriendelijk mogelijk te maken, gebruikt de SAB tevens andere cookies. Deze cookies zijn afkomstig van: Google Analytics, Google +1, AddThis, Double Click, XGraph en Livechatinc. Google Analytics, Google +1 en AddThis leveren rapportages over hoe bezoekers onze website gebruiken. Om daarvan gebruik te kunnen maken, plaatst de SAB cookies. De cookies verzamelen onder meer anonieme gegevens over uw surfgedrag en IP-adres. de SAB heeft geen controle over wat deze partijen met de cookies doen.

In- en uitschakelen van cookies

Cookies kunt u in- en uitschakelen of verwijderen via uw browser.

 

Dit cookiebeleid is voor het laatst herzien op 09-01-2017

Mededeling