afb vaartijdenboek2


Het vaartijdenboek is een verplicht document voor elk binnenschip of ander vaartuig, met uitzondering van veerponten en veerboten, dat bedrijfsmatig en zelfstandig op de binnenwateren vaart. In het vaartijdenboek dienen onder andere de vaar- en rusttijden, het aantal bemanningsleden en hun functie te worden genoteerd. Hiervoor is de gezagvoerder verantwoordelijk. Bij het vaartijdenboek hoort een Verklaring van afgifte. Beide documenten zijn voorzien van een uniek nummers. Het nummer van het vaartijdenboek is gekoppeld aan het scheepsnummer.

Geschiedenis

Het vaartijdenboek is ingesteld in het verlengde van de Rijtijdenwet 1936, die in Nederland voor het wegverkeer werd ingevoerd. In Europees verband werd geopperd om ook de vaar- en rusttijden voor het vervoer over water te regelen. Dit resulteerde in het eerste nationale vaar- en rusttijdenboek, blauw van kleur. In 1988 is een nieuw vaartijdenboek, rood van kleur, van kracht geworden.

Gebruik

Het gebruik van het boek is ingesteld om oververmoeidheid en concentratiegebrek van de bemanning tegen te gaan en is daarmee een sociale regeling voor de Rijn- en binnenvaart. Het dient ervoor de arbeidsbescherming aan boord van de schepen en de veiligheid van de vaart zo veel mogelijk te waarborgen. Daarom zijn er wettelijk eisen gesteld aan het aantal uren dat bemanningsleden maximaal mogen werken en minimaal moeten rusten. Deze zijn afhankelijk van de exploitatiewijze van het schip. In een aantal gevallen is een tachograaf voorgeschreven als ondersteuning, maar in beperktere mate dan de Rijtijdenwet 1936. Ook de samenstelling van de bemanning wordt hierin geregeld.

schip varendControles

Met het vaartijdenboek kunnen de dienstboekjes worden gecontroleerd. Een dienstboekje is een op naam gesteld document voor bemanningsleden van een professioneel varend binnenschip. In principe dient elk lid van de bemanning van een binnenschip in het bezit zijn van een op naam gesteld dienstboekje. Het dienstboekje dient voor personen die een patent of vaarbewijs willen verkrijgen ook voor het aantonen van vaartijd en scheepsreizen op de Rijn en op andere vaarwegen.

Verklaring van afgifte vaartijdenboek

Een verklaring van afgifte vaartijdenboek is een registratiekaart die hoort bij het vaartijdenboek. Als het boek vol is, kan er een nieuw worden aangevraagd, dat wordt voorzien van een vervolgnummer. Op deze registratiekaart staat hoeveel vaartijdenboeken er in de afgelopen jaren voor het schip zijn afgegeven.

Instructies invullen van het vaartijdenboek

Een vaartijdenboek omvat 200 bladzijden, genummerd van 1 tot en met 200. De aantekeningen dienen met inkt en duidelijk leesbaar (bv. in drukletters) te worden aangebracht. De aantekeningen in het vaartijdenboek dienen overeenkomstig de toepasselijke bemanningsvoorschriften te worden aangebracht. In het geval van binnenwateren waarvan gedeelten niet volledig binnen het toepassingsgebied van een bemanningsvoorschrift vallen, dient tevens rekening te worden gehouden met vaar en rusttijden die op gedeelten buiten het toepassingsgebied van het reglement gemaakt zijn. Indien voor het laden en lossen actieve scheepvaartoperaties nodig zijn, zoals baggerwerkzaamheden of manoeuvres tussen laad- en losplaats, dient de schipper de tijd die daarvoor nodig is als vaartijd aan te tekenen. De activiteiten van de bemanningsleden dienen overeenkomstig hun functies en de respectieve nummers als volgt te worden aangeduid:

1 Schipper
2 Stuurman
3 Volmatroos
4 Matroos
5 Deksman
6 Lichtmatroos
7 Machinist
8 Matroos-motordrijver
9

Indien de nationale regelgevingen in andere functies voorzien dan die boven vermeld staan, dienen dergelijke functies te worden aangeduid als nummer 9 e.v. met de vermelding van de respectieve nationale benaming voor
de functie. Op iedere bladzijde dient de schipper het volgende aan te tekenen:

- de exploitatiewijze (aantekeningen in verband met een wijziging van de exploitatiewijze dienen steeds op
   een nieuwe bladzijde te worden aangebracht);
- het jaar;
- zodra het vaartuig de vaart begint:

1e kolom - de datum (dag en maand)
2e kolom - de tijd (uur en minuten)
3e kolom - naam van de plaats waar de vaart begint
4e kolom - vaarweg en de kilometerraai van die plaats

- zodra het vaartuig de vaart onderbreekt:

1e kolom - de datum (dag en maand) indien deze afwijkt van de begindatum waarop het vaartuig de
reis begonnen is
5e kolom - de tijd (uur en minuten)
6e kolom - naam van de plaats waar het schip stilligt
7e kolom - vaarweg en de kilometerraai van die plaats

- zodra het vaartuig de vaart voortzet: dezelfde aantekeningen als bij het begin van de vaart;
- zodra het schip de vaart beëindigt: dezelfde aantekeningen als bij een onderbreking van de ......... vaart.
- De 8e kolom moet worden ingevuld (functie, naam/namen, voornaam/namen, serienummer van het
  dienstboekje van het bemanningslid of serienummer van het vaarbevoegdheidsbewijs) wanneer de
   bemanning voor de eerste keer aan boord komt en vervolgens telkens wanneer de bemanning van
   samenstelling verandert.
- In de kolommen 9 t/m 11 moeten het begin en einde van de rusttijd van elk bemanningslid worden
   aangetekend. Deze aantekeningen dienen uiterlijk om 8 uur de volgende ochtend in het vaartijdenboek
   te worden aangebracht. Als de bemanningsleden hun rust nemen volgens een vast rooster, kan per reis
  met één schema worden volstaan.
- In de kolommen 12 en 13 moet bij wisseling van de bemanning telkens het tijdstip van aan boord komen
  of van boord gaan van elk bemanningslid worden vermeld.

Is de informatie compleet voor u?

Invalid Input

264/500

Invalid Input
Invalid Input

Tarieven vaartijdenboek

Vaartijdenboek & 
Verklaring van Afgifte

€ 91,10  

Wijzigen vaartijdenboek

€ 22,84

Wijzigen of vernieuwen
Verklaring van Afgifte

€ 22,84

Tarieven per 1-1-2023 - Inclusief BTW

Vaartijdenboek of verklaring vermist?

Een vaartijdenboek en de bijbehorende Verklaring van Afgifte zijn officiele documenten. Als 1 van deze vermist is dient u hiervan aangifte te doen bij de politie. U krijgt dan een PV van Vermissing, waarmee u bij ons weer een nieuw vaartijdenboek en/of Verklaring van Afgifte kunt aavragen.

Bestel via onze webshop

Bestellingen via de webshop hebben een kortere verwerkingstijd en zijn goedkoper wat betreft de verzendkosten.

Ga naar de webshop...

Eerste afgifte

Wist u dat de allereerste uitgifte voor een vaartijdenboek voor uw schip alleen in het land kan waar het Certficaat van Onderzoek is uitgegeven?

Klik hier voor een overzicht van uitgevende instanties in ander landen.

© 2023 SAB All Rights Reserved.

Geachte bezoeker,

Onze website maakt gebruik van cookies. Deze zijn nodig voor het correct functioneren van onze website. Lees meer....

Accepteren

SAB Stichting Afvalstoffen & Vaardocumenten Binnenvaart (SAB) en cookies

Uiteraard respecteert de SAB uw privacy en heeft de SAB ervoor gezorgd dat u met de cookies niet persoonlijk kan worden geïdentificeerd. Gegevens die wel in de cookies staan opgeslagen, bewaart de SAB zorgvuldig en worden niet met andere partijen gedeeld (behalve onze affiliates) tenzij dit wettelijk verplicht is.
Om de website zo gebruiksvriendelijk mogelijk te maken, gebruikt de SAB tevens andere cookies. Deze cookies zijn afkomstig van: Google Analytics, Google +1, AddThis, Double Click, XGraph en Livechatinc. Google Analytics, Google +1 en AddThis leveren rapportages over hoe bezoekers onze website gebruiken. Om daarvan gebruik te kunnen maken, plaatst de SAB cookies. De cookies verzamelen onder meer anonieme gegevens over uw surfgedrag en IP-adres. de SAB heeft geen controle over wat deze partijen met de cookies doen.

In- en uitschakelen van cookies

Cookies kunt u in- en uitschakelen of verwijderen via uw browser.

 

Dit cookiebeleid is voor het laatst herzien op 09-01-2017

Mededeling