afb vaartijdenboek2


Het vaartijdenboek is een verplicht document voor elk binnenschip of ander vaartuig, met uitzondering van veerponten en veerboten, dat bedrijfsmatig en zelfstandig op de binnenwateren vaart. In het vaartijdenboek dienen onder andere de vaar- en rusttijden, het aantal bemanningsleden en hun functie te worden genoteerd. Hiervoor is de gezagvoerder verantwoordelijk. Bij het vaartijdenboek hoort een Verklaring van afgifte.

Geschiedenis

Het vaartijdenboek is ingesteld in het verlengde van de Rijtijdenwet 1936, die in Nederland voor het wegverkeer werd ingevoerd. In Europees verband werd geopperd om ook de vaar- en rusttijden voor het vervoer over water te regelen. Dit resulteerde in het eerste nationale vaar- en rusttijdenboek, blauw van kleur. In 1988 is een nieuw vaartijdenboek, rood van kleur, van kracht geworden.

Gebruik

Het gebruik van het boek is ingesteld om oververmoeidheid en concentratiegebrek van de bemanning tegen te gaan en is daarmee een sociale regeling voor de Rijn- en binnenvaart. Het dient ervoor de arbeidsbescherming aan boord van de schepen en de veiligheid van de vaart zo veel mogelijk te waarborgen. Daarom zijn er wettelijk eisen gesteld aan het aantal uren dat bemanningsleden maximaal mogen werken en minimaal moeten rusten. Deze zijn afhankelijk van de exploitatiewijze van het schip. In een aantal gevallen is een tachograaf voorgeschreven als ondersteuning, maar in beperktere mate dan de Rijtijdenwet 1936. Ook de samenstelling van de bemanning wordt hierin geregeld.

schip varendControles

Met het vaartijdenboek kunnen de dienstboekjes worden gecontroleerd. Een dienstboekje is een op naam gesteld document voor bemanningsleden van een professioneel varend binnenschip. In principe dient elk lid van de bemanning van een binnenschip in het bezit zijn van een op naam gesteld dienstboekje. Het dienstboekje dient voor personen die een patent of vaarbewijs willen verkrijgen ook voor het aantonen van vaartijd en scheepsreizen op de Rijn en op andere vaarwegen.

Verklaring van afgifte vaartijdenboek

Een verklaring van afgifte vaartijdenboek is een registratiekaart die hoort bij het vaartijdenboek. Als het boek vol is, kan er een nieuw worden aangevraagd, dat wordt voorzien van een vervolgnummer. Op deze registratiekaart staat hoeveel vaartijdenboeken er in de afgelopen jaren voor het schip zijn afgegeven.

Aantekeningen in het vaartijdenboek

De aantekeningen die de schipper in dit vaartijdenboek dient aan te brengen dienen te voldoen aan het Reglement onderzoek schepen op de Rijn. Daaraan wordt geacht te zijn voldaan, wanneer de aantekeningen het tijdvak van 48 uur bestrijken dat onmiddellijk voorafgaat aan het binnenvaren van het toepassingsgebied van het Reglement onderzoek schepen op de Rijn.

De functies van de bemanningsleden kunnen als volgt worden aangeduid:

 • Cd-Sch = Conducteur-Schiffsführer-Schipper
 • Ti-St = Timonier-Steuermann-Stuurman
 • mMt-Bm-vMt = Maître-matelot-Bootsmann-Volmatroos
 • Mm = Matelot garde-moteur-Matrose-Motorwart-Matroos-motordrijver
 • Mt = Matelot-Matrose-Matroos
 • Hp-Dm = Homme de pont-Decksmann-Deksman
 • Ms-Sj = Mousse-Schiffsjunge-Scheepsjongen
 • Mc = Mecanicien-Maschinist-Machinist

Op iedere bladzijde dient het volgende te worden aangetekend:

 • De exploitatiewijze (aantekeningen in verband met een wijziging van exploitatiewijze dienen steeds op een nieuwe bladzijde te worden aangebracht).
 • Zodra het schip de vaart begint:
  1e kolom- de datum (dag en maand).
  2e kolom - de tijd (uur en minuten).
  3e kolom - de plaats waar de vaart begint.
  4e kolom - de kilometerraai van die plaats.
 • Zodra het schip de vaart onderbreekt:
  1e kolom - de datum (dag en maand) indien deze afwijkt van de begindatum.
  5e kolom - de tijd (uur en minuten).
  6e kolom - de plaats waar het schip stilligt.
  7e kolom - de kilometerraai van die plaats.
 • Zodra het schip de vaart voortzet: dezelfde aantekeningen als bij het begin van de vaart.
 • Zodra het schip de vaart beëindigt: dezelfde aantekeningen als bij een onderbreking van de vaart.
 • De 8e kolom moet worden ingevuld wanneer de bemanning voor de eerste keer aan boord komt en vervolgens telkens wanneer deze van samenstelling verandert.
 • In de kolommen 9 t/m 11 moet het begin en het einde van de rusttijd van elk bemanningslid worden aangetekend. Deze aantekeningen dienen uiterlijk om 08 uur de volgende ochtend te worden aangebracht. Ingeval de bemanningsleden hun rust nemen volgens een regelmatig rooster, kan per reis met één schema worden volstaan.
 • In de kolommen 12 en 13 moet bij wisseling van de bemanning telkens het tijdstip van aan boord komen of van boord gaan worden vermeld.

Is de informatie compleet voor u?

Invalid Input

264/500

Invalid Input
Invalid Input

Tarieven vaartijdenboek

Vaartijdenboek & 
Verklaring van Afgifte

€ 85,06     

Wijzigen vaartijdenboek

€ 21,33

Wijzigen of vernieuwen
Verklaring van Afgifte

€ 21,33

Tarieven per 1-1-2021 - Inclusief BTW

Vaartijdenboek of verklaring vermist?

Een vaartijdenboek en de bijbehorende Verklaring van Afgifte zijn officiele documenten. Als 1 van deze vermist is dient u hiervan aangifte te doen bij de politie. U krijgt dan een PV van Vermissing, waarmee u bij ons weer een nieuw vaartijdenboek en/of Verklaring van Afgifte kunt aavragen.

Bestel via onze webshop

Bestellingen via de webshop hebben een kortere verwerkingstijd en zijn goedkoper wat betreft de verzendkosten.

Ga naar de webshop...

Eerste afgifte

Wist u dat de allereerste uitgifte voor een vaartijdenboek voor uw schip alleen in het land kan waar het Certficaat van Onderzoek is uitgegeven?

Klik hier voor een overzicht van uitgevende instanties in ander landen.

© 2020 SAB All Rights Reserved.

Geachte bezoeker,

Onze website maakt gebruik van cookies. Deze zijn nodig voor het correct functioneren van onze website. Lees meer....

Accepteren

SAB Stichting Afvalstoffen & Vaardocumenten Binnenvaart (SAB) en cookies

Uiteraard respecteert de SAB uw privacy en heeft de SAB ervoor gezorgd dat u met de cookies niet persoonlijk kan worden geïdentificeerd. Gegevens die wel in de cookies staan opgeslagen, bewaart de SAB zorgvuldig en worden niet met andere partijen gedeeld (behalve onze affiliates) tenzij dit wettelijk verplicht is.
Om de website zo gebruiksvriendelijk mogelijk te maken, gebruikt de SAB tevens andere cookies. Deze cookies zijn afkomstig van: Google Analytics, Google +1, AddThis, Double Click, XGraph en Livechatinc. Google Analytics, Google +1 en AddThis leveren rapportages over hoe bezoekers onze website gebruiken. Om daarvan gebruik te kunnen maken, plaatst de SAB cookies. De cookies verzamelen onder meer anonieme gegevens over uw surfgedrag en IP-adres. de SAB heeft geen controle over wat deze partijen met de cookies doen.

In- en uitschakelen van cookies

Cookies kunt u in- en uitschakelen of verwijderen via uw browser.

 

Dit cookiebeleid is voor het laatst herzien op 09-01-2017

Mededeling